Achtergrond inleiding

Op de KPZ word je opgeleid tot leraar basisonderwijs. Na het afronden van de opleiding aan de KPZ ben je startbekwaam om met kinderen van vier tot en met veertien jaar te werken.

Klik door naar de volgende pagina's: lesaanbod, inschrijven, stage, stage in het buitenland, kosten, studiekeuzeactiviteiten, Paboys, studievereniging Eudaimon.

 

Vierjarige voltijdopleiding
De opleiding bestaat uit vier studiejaren van twee semesters.  In een semester heb je lesweken, toetsweken en stageweken. Voorafgaand aan de stageweken heb je tijdens een lesweek af en toe een stagedag.

Gedurende een lesperiode komen tien modules of vakken aan bod. Voor ieder semester zijn aparte periodeboeken samengesteld. Deze helpen je om overzicht te krijgen op de studie, toetsing en praktijkopdrachten, zodat je deze goed kunt plannen en uitvoeren.

Als student volg je niet alleen lessen, maar loop je ook stage en werk je in studiegroepen. Een studiegroep bestaat uit vier of vijf studenten waarmee je samenwerkt aan een opdracht. Theorie en praktijk zijn nauw verweven. We bieden een gevarieerd studieprogramma en een heldere studieopzet volgens het modulesysteem. Als student weet je precies wat er per periode van je verwacht wordt en wat je van de opleiding kunt verwachten.

Per studiejaar is de totale studiebelasting 60 credits. De opleiding omvat in totaal 240 credits.

Toelatingscriteria
Doe je de havo of zit je op het mbo en wil je naar de pabo? Dan moet je aan toelatingseisen voldoen. Dat betekent dat je moet aantonen dat je over genoeg kennis beschikt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Kijk op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl voor meer informatie.

 

Met meer diploma’s van school
Tijdens de opleiding kun je kiezen voor extra diplomatrajecten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om meer te weten over vernieuwingsonderwijs zoals Jenaplan, Dalton of OGO. Je volgt extra bijeenkomsten en loopt stage op een school voor vernieuwings onderwijs. Je kunt er ook voor kiezen om het diploma godsdienst & levensbeschouwing, schrijven of interne cultuurcoördinator te gaan halen.

Schrijfdiploma

Paboys
De verhouding jongens/meisjes op de voltijdopleiding is 21/79. Voor de jongens worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een lezing, gameavond, rondleiding bij Xperium in Arnhem of een clinic.

Lestijden
De voltijdopleiding is een dagopleiding. We verwachten van je dat je alle dagen van de week beschikbaar bent voor de pabo en je stageschool. Per periode krijg je een goed overzicht van het rooster en de stage- en toetsdagen. Roosters worden gepubliceerd via onze intranetsite.

  • Les 108.45 - 10.15 uur
  • Les 210.30 - 12.00 uur
  • Les 312.30 - 14.00 uur
  • Les 414.15 - 15.45 uur
  • Les 516.00 - 17.30 uur

 

7. Dimitri
Achtergrond voor blok

Dmitri Hogenkamp

Student voltijd

Op de KPZ word je uitgedaagd om je eigen visie te ontwikkelen op onderwijs. Je wordt er telkens aan herinnerd dat je als leerkracht iets van jezelf meegeeft. Dat betekent ook dat je moet nadenken over wat jij wil meegeven, wie ben jij, waar sta jij voor?

Ik wil als leerkracht leerlingen meegeven dat ze nergens te klein voor zijn, dat zij in hun kracht staan. Zij maken deel uit van de toekomst, een toekomst waar zij aan gaan bijdragen. Er is een hele wereld om te ontdekken voor deze kinderen. Ik wil ze de kans bieden om grenzen op te zoeken en ondernemend te zijn. Om ze kritisch naar de wereld te laten kijken met een onderzoekende blik. Veiligheid, gelukkig zijn, samenwerken, dat is de basis om samen de toekomst in te gaan. Niet alleen voor deze kinderen, maar ook voor ons als leerkrachten.

Blijf nieuwsgierig, wij zijn immers geen arbeiders van het onderwijs, maar ingenieurs.