Informatiebijeenkomst Ad-opleiding Pedagogisch Professional

Op woensdag 18 januari 2017 organiseren wij een informatieavond over de Ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE) voor werkgevers en leidinggevenden uit de domeinen onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg en geïnteresseerden die belangstelling hebben om de opleiding te volgen.

 

Informatieavond

Wij hebben een afwisselend programma samengesteld waarbij je tijdens de informatierondes kunt kiezen uit diverse presentaties. Docenten geven inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding, studenten vertellen over hun motivatie om te starten met de opleiding en hun eerste ervaringen en werkgevers vertellen over hun eerste ervaringen als praktijkplaats voor studenten en over de meerwaarde van de opleiding voor hun organisatie. Binnenkort wordt hier het volledige programma gepubliceerd.

Programma informatieavond 18 januari

18.30 uur Inloop
19.00 uur Opening
19.15 uur Informatieronde 1
19.45 uur Pauze
20.15 uur Informatieronde 2
20.45 uur Afsluiting
21.00 uur Hapje en drankje

Presentaties tijdens de informatierondes:

1. De opleiding (lokaal 0.61)

Ria Colenbrander is hogeschooldocent en Jennifer Post is student PPKE. Ria vertelt onder andere over hoe de opleiding is opgezet, welke inhoudelijke keuzes er zijn gemaakt en wat er verwacht wordt van studenten en wat studenten van KPZ mogen verwachten. Jennifer deelt haar ervaringen van het afgelopen half jaar over de lessen, de opdrachten en de koppeling tussen opleiding en praktijk.

2. De praktijk (lokaal 0.62)

Femke Spijkerman is werkgever van een kinderopvangorganisatie en management lid van een Integraal Kindcentrum. Ilse Bosman en Leandra Tak zijn studenten PPKE.

Femke vertelt over hoe haar medewerkers door de opleiding beter woorden aan hun handelen geven en worden gevoed in hun honger naar meer kennis in hun vakgebied. Daarbij staat voor hen het kind centraal waarmee ze werken, "hoe kan ik als pedagogisch medewerker het beste uit elk kind halen?"

Ilse en Leandra vertellen onder andere over hoe zij door de opleiding steeds beter in staat zijn verbindingen te leggen tussen onderwijs, opvang en andere externe partijen die rondom het kind werken.

Aanmeldformulier

Meer informatie over de opleiding

In september 2016 is Katholieke Pabo Zwolle gestart met de nieuwe tweejarige hbo-opleiding (niveau 5): Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE). Deze opleiding is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking met het werkveld en met collega’s van Hogeschool Viaa, ROC Landstede en ROC Menso Alting. De Ad-opleiding PPKE leidt op voor beroepen en rollen in het onderwijs, de kinderopvang, welzijn en jeugdzorg.