Onderwijsconferentie 2018

Op 20 juni aanstaande vindt voor de vierde keer de Onderwijsconferentie plaats op KPZ. Het is een jaarlijkse bijeenkomst voor leraren, schoolleiders, bestuurders en opleidingsdocenten hbo, waarin bachelorstudenten van de academische scholen en masterstudenten van de opleiding Leren & Innoveren en Leadership in Education hun onderwijsvernieuwingen presenteren en je vertellen over hun ervaringen met professionaliseringsactiviteiten op hun school. Het thema dit jaar luidt Ambities en aannames in een veranderende onderwijsmarkt.

De keynote wordt verzorgd door Prof. dr. Adrie Visscher, Universiteit Twente, vakgroep Docentontwikkeling

De ontwikkeling en het gericht bevorderen van leraarkwaliteit  
Adrie Visscher zal in zijn presentatie ingaan op de vraag wat we weten over hoeveel leraren ‘ertoe doen’, voor het leren van hun leerlingen. Vervolgens bespreekt hij wat we weten over hoe gemotiveerd, didactisch vaardig en effectief leerkrachten zijn tijdens de verschillende fasen van hun loopbaan. Daarna laat hij zien hoe toppers op andere terreinen, dan het onderwijs aan de hand van wat ‘deliberate practice’ genoemd wordt zo ontzettend goed in hun vak worden, en gaat hij in op wat het vertalen van deliberate practice naar de professionalisering van leraren zou impliceren. Eén belangrijke voorwaarde daarvoor is dat we greep krijgen op leraarkwaliteit, als basis voor professionalisering-op-maat. Visscher zal daarom enkele manieren om leerkrachtkwaliteit te bepalen bespreken evenals hun voor- en nadelen.

Hieronder de link naar de oratie van Adrie Visscher (voorjaar, 2017)
https://www.utwente.nl/nl/bms/elan/nieuws/oraties/oraties/oratie-professor-a.j.-visscher.pdf

Je krijgt voorafgaand aan de conferentie het programmaboekje met informatie over de sprekers en over de inhoud van de presentaties digitaal toegestuurd. Het programma duurt van 15.00 - 20.30 uur.

Meld je hier aan en ontvang een e-ticket!

Aanmelden kan t/m 14 juni 2018.

 

We hopen je op 20 juni te mogen ontmoeten!