Even voorstellen
Het team van dalton KPZ bestaat uit vier kernteamleden en een aantal zzp-ers die ingezet worden waar nodig. Ieder teamlid heeft binnen dalton KPZ zijn eigen afdeling.

  • Hanneke Drost, Primair onderwijs
  • Tineke Ensing, Voortgezet onderwijs
  • Linda Spin, Primair onderwijs
  • Atke Wegerif, daltonleerkracht PO binnen het 3e en 4e jaar van de initiële pabo-opleiding


Visie en doel dalton KPZ
Dalton KPZ is een opleidings- en trainingsinstituut gericht op het professionaliseren van daltononderwijs in het primair- en voorgezet onderwijs. Dalton KPZ verbindt de daltonkernwaarden; zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit aan de visie van de KPZ; verbindend, persoonlijk, ontwikkelend en uitzonderlijk. Ons uitgangspunt bij alle opleidingen en maatwerktrajecten is dat de opleiding zelf een voorbeeld moet zijn van Daltononderwijs waarbij de verantwoordelijkheid voor de opleiding bij de deelnemer ligt. De inhoud van de opleidingen wordt afgestemd op de leervragen en leerdoelen van de deelnemers. Tijdens de opleidingen wordt door de deelnemer een portfolio gemaakt waarin hij zijn persoonlijke ontwikkeling in kaart brengt. Ons doel; een doorgaande ontwikkeling en een kritische lerende houding bij deelnemers bewerkstelligen.

Dalton-certificering
De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) heeft een licentie verleend aan Dalton KPZ. Alle opleidingen voor bestaande certificaten mogen door Dalton KPZ verzorgd worden:

  • daltonleraar PO
  • daltondocent VO
  • dalton pedagogisch medewerker
  • daltoncoördinator
  • dalton leidinggevende

Dit houdt in dat de NDV achter de opzet van de opleidingen staat en dat Dalton KPZ opleidingen verzorgt die leiden tot het officiële daltoncertificaat. De opleidingen van Dalton KPZ zijn geregistreerd bij het leraren- en schoolleidersregister. Het behalen van het certificaat kan hierdoor ingezet voor herregistratie in het leraren- en schoolleidersregister.