Even voorstellen
Het team van dalton KPZ bestaat uit vier kernteamleden en een aantal zzp-ers die ingezet worden waar nodig. 

  • Hanneke Drost, Primair onderwijs
  • Nancy Hoekstra, Primair onderwijs
  • Johan Keijzer, Voortgezet Onderwijs


Visie en doel dalton KPZ
Dalton KPZ is een opleidings- en trainingsinstituut gericht op het professionaliseren van daltononderwijs in het primair- en voorgezet onderwijs. Dalton KPZ verbindt de daltonkernwaarden; zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit aan de visie van de KPZ; verbindend, persoonlijk, ontwikkelend en uitzonderlijk. Ons uitgangspunt bij alle opleidingen en maatwerktrajecten is dat de opleiding zelf een voorbeeld moet zijn van Daltononderwijs waarbij de verantwoordelijkheid voor de opleiding bij de deelnemer ligt. De inhoud van de opleidingen wordt afgestemd op de leervragen en leerdoelen van de deelnemers. Tijdens de opleidingen wordt door de deelnemer een portfolio gemaakt waarin hij zijn persoonlijke ontwikkeling in kaart brengt. Ons doel; een doorgaande ontwikkeling en een kritische lerende houding bij deelnemers realiseren.

Dalton-certificering
De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) heeft een licentie verleend aan Dalton KPZ. Alle opleidingen voor bestaande certificaten mogen door Dalton KPZ verzorgd worden:

  • daltonleraar PO
  • daltondocent VO
  • dalton pedagogisch medewerker
  • daltoncoördinator
  • dalton leidinggevende
  • dalton Intern Begeleider

Dit houdt in dat de NDV achter de opzet van de opleidingen staat en dat Dalton KPZ opleidingen verzorgt die leiden tot het officiële daltoncertificaat. De opleidingen van Dalton KPZ zijn geregistreerd bij het leraren- en schoolleidersregister. Het behalen van het certificaat kan hierdoor ingezet voor herregistratie in het leraren- en schoolleidersregister.