Achtergrond inleiding

De opleiding daltondirecteur leidt tot een erkend NDV certificaat. De eindtermen van de opleiding zijn gericht op kennis en inzichten, toepassen van deze kennis en inzichten, visievorming, waarnemen en oordelen, communiceren en teamleren en leervaardigheden, reflectie en persoonlijke ontwikkeling van de daltondirecteur.

Opleiding tot daltondirecteur
De opleiding daltondirecteur is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende tot daltondirecteur. Bij deze opleiding is het parallelliteitprincipe leidend: de kennis, vaardigheden en attitude die verwacht mag worden van de daltonleerkracht ten aanzien van de leerlingen, mag na de opleiding “daltondirecteur” verwacht worden van de daltondirectie ten aanzien van het team.

“Directies zonder vrees, die al handelend durven te leren en dat steeds “passender” gaan doen”.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een schoolleidersopleiding hebben gevolgd en werkzaam zijn binnen de directie van een daltonschool.

De opleiding tot daltondirecteur bestaat uit 6 bijeenkomsten (totaal 12 dagdelen) dag 1 en 2 zijn geclusterd in een tweedaagse.

 • Dag 1: “dalton a way of living” 
  De visie op daltononderwijs helder. Onderzoek naar het daltononderwijs in deze tijd en welke werkconcepten dat met zich mee brengt. Het parallelleproces in beeld gebracht.
 • Dag 2: persoonlijke en professionele ontwikkeling ten dienste van de school
  Wat betekent “dalton” voor het houding van de leidinggevende in de school. Welke specifieke competenties zijn nodig en hoe zijn die te ontwikkelen. Reflectie is een wezenlijk onderdeel bij ontwikkeling.
 • Dag 3: zelfstandigheid, diversiteit en dalton
  Met als onderliggende theorieën Jung en het DISC model van W.Moulton-Marston, ontdekken wezenlijke verschillen tussen mensen en hoe deze te benutten in de school. We ervaren hoe de erkende diversiteit in samenspel  met het gedachtegoed van Covey, ondersteuning biedt  in het handelen als daltondirecteur. De “moedsdaad” wordt geformuleerd.
 • Dag 4: samenwerken en de lerende organisatie
  Samenwerken in een lerende organisatie vraagt situationeel leiderschap. Dit inzicht en kennis van de teamrollen van Belbin en de teamfasen, zoals benoemd door Hersey en Blanchard, vormen de ingrediënten om aan de gang te gaan met de praktische uitvoering
 • Dag 5: experimenteren en reflecteren
  In deze bijeenkomst onderzoeken we onze professionele identiteit. De golden circle van Simon Sinek, Senge en Vygotsky zijn onderliggende theorieën. Via de storyline approach komen we tot (nieuwe) ontwikkelpunten. Door het leggen van kern en dubbelkwadranten ontdekken we tevens wat ons te doen staat.
  Ook “borgen als duurzaam leren van reflecteren” maakt onderdeel uit van deze module.
 • Dag 6: blijk geven van leiding geven en nemen aangaande de daltonkwaliteit. eindpresentaties
  Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van de persoonlijke ontwikkeling tot daltondirecteur. De deelnemers krijgen feedback op het, door hen ingeleverde portfolio. Ze presenteren op geheel eigen wijze hun ontwikkeling. Hierbij staat het van en met elkaar leren centraal. Er zal dan ook gerichte feedback gevraagd en gegeven worden.

In de tijd tussen de bijeenkomsten zitten wordt verwacht dat de directies deelnemen aan intervisie. De intervisiegroepen worden in de eerste bijeenkomst gevormd. Collegiale consultatie kan onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst. Een reflectief verslag wordt opgenomen in het portfolio. Na elke bijeenkomst wordt een huiswerkopdracht verstrekt. Daarbij valt te denken aan:

 • een opdracht waarbij het “geleerde” in de praktijk wordt geoefend
 • een voorbereidende opdracht voor de volgende bijeenkomst
 • het lezen van literatuur
 • een onderzoek in de school


Duur en studiebelasting:

 • bijeenkomst 1&2 (tweedaagse, 14 uur)
 • 4 bijeenkomsten à 6 uur  (24 uur)
 • intervisie en collegiale consultatie  (12 uur)
 • literatuur en zelfstudie  (40 uur)
 • huiswerkopdrachten/portfolio  (40 uur)


De eindopdracht bestaat uit:

 • een persoonlijk portfolio
 • een eindpresentatie n.a.v.  het persoonlijk portfolio

Deze worden beoordeeld door de docenten.

 

Start
In oktober 2017 gaan we van start. 

Kosten
De kosten voor de opleiding bedragen € 1050,- per deelnemer.  

Planning Dalton Directeur, omgeving Driebergen

 • 5 en 6 oktober 2017 (5 oktober komt te vervallen ivm staking PO, tweede dag nader te bepalen).
 • 10 november 2017
 • 12 januari 2018
 • 9 maart 2018
 • 20 april 2018

Dalton Leiderschapstweedaagse in Renesse en in het midden van het land
Sinds een aantal jaar organiseert KPZ jaarlijks een tweedaagse voor directies en coördinatoren. In een prettige omgeving ontmoeten we en houden we ons bezig met een actueel onderwerp.
Het bewijs van deelname aan deze bijeenkomsten kunt u gebruiken voor uw herregistratie (informeel leren).
De Dalton Leiderschaps2daagse vindt dit jaar plaats op 18 en 19 mei 2017 in Renesse. De kosten voor deze leiderschapstweedaagse bedragen € 734,- per deelnemer. Deze kosten zijn inclusief de overnachting en maaltijden. Je kunt je hiervoor inschrijven, via het inschrijfformulier.

Registratie bij het Schoolleidersregister
Deze opleiding is geregistreerd bij het schoolleidersregister primair onderwijs
SRPO vignet kleur herregistratie

De Opleiding tot Daltondirecteur is gecertificeerd en opgenomen in het Schoolleidersregister zodat schoolleiders deze kunnen selecteren t.b.v. het afronden van het professionaleringsthema ‘Persoonlijk leiderschap’ en het deelthema ‘Professionele leergemeenschap’(uit het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’).


Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dalton KPZ: 038 – 4257620 of mail ons.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier.