Achtergrond inleiding

Hieronder is meer te lezen over de opleiding daltonleerkracht. Aan het eind van de opleiding bezit je praktijkgerichte kennis en vaardigheden om als leerkracht goed daltononderwijs te bieden.

De opleiding
De opleiding daltonleraar is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leraar tot daltonleraar. Met als theoretische ondergrond het gedachtegoed van Helen Parkhurst en recente publicaties worden in de bijeenkomsten de kernwaarden behandeld en vertaald naar de dagelijkse daltonpraktijk. De opleiding tot daltonleraar verzorgd door de KPZ, bestaat uit 12 bijeenkomsten die verspreid zijn over twee schooljaren.

De opleiding daltonleraar PO is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leraar tot daltonleraar. Met als theoretische ondergrond het gedachtegoed van Helen Parkhurst en de Golden Circle van Simon Sinek, worden in de opleiding de kernwaarden behandeld en vertaald naar de dagelijkse daltonpraktijk. Vanuit de gedachte: “Mensen zonder vrees”, maken we helder welke (kern)waarden van belang zijn om het daltononderwijs vorm te geven. Wij geloven erin dat Dalton geen systeem is: het zit in je! Daarom is reflectie een wezenlijk onderdeel van deze opleiding. Specifieke aandacht wordt daarnaast besteed aan de rol van de leerkracht. Immers: ‘Alles wat een kind kan, moet de leerkracht niet doen!’ Natuurlijk diepen we ook meer praktische vragen als: Wat staat er op de taak, hoe kan ik de taak optimaal benutten, hoe en waarom breng ik differentiatie aan, uit.

Verder is er ruimte voor keuzemodules naar aanleiding van de leervragen van de groep. Thema’s waaraan u zou kunnen denken:

 • Differentiatie
 • Meervoudige intelligentie
 • Coöperatieve werkvormen
 • Reflecteren en evalueren met kinderen
 • Leerlingportfolio

Deze opleiding staat geheel in het teken van de persoonlijke ontwikkeling tot daltonleraar. De deelnemers krijgen feedback op het door hen ingeleverde portfolio. Ze presenteren op geheel eigen wijze hun ontwikkeling. Hierbij staat het van en met elkaar leren centraal.

Duur en studiebelasting:

 • 12 bijeenkomsten à 3 uur (36 uur)
 • bezoeken aan een daltonschool (4 uur)
 • literatuur en zelfstudie (40 uur)
 • huiswerkopdrachten/portfolio (40 uur)


De eindopdracht bestaat uit:

 • een persoonlijk portfolio
 • een eindpresentatie n.a.v. het persoonlijk portfolio


Start
Bij voldoende deelname zal de opleiding starten in september 2017. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dalton KPZ: 038-425 7620 of mail ons. 

Planning

Zie hier voor de conceptroosters regio Rotterdam, Zwolle, Amsterdam en Zuid-Nederland

Pilot Daltonleraar Amsterdam (en Zwolle)
De opleiding daltonleraar heeft een nieuwe opzet gekregen welke afgelopen jaar als pilot heeft gedraaid in Amsterdam. Deze pilot is geëvalueerd en zal bij voldoende deelname opnieuw starten in Amsterdam en Zwolle. De nieuwe opzet bestaat uit 10 bijeenkomsten in 1 schooljaar, hierbij wordt wel van de deelnemers verwacht dat zij alle 10 bijeenkomsten aanwezig zullen zijn. Wij zijn voornemend vanaf schooljaar 2018-2019 alle opleidingen daltonleraar op deze wijze aan te bieden. Zie het rooster bij planning. 

Kosten
De kosten bedragen 765,- euro per deelnemer

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. 

8ZXDlbsyoB