Schoolleider, een prachtig complex beroep

Het onderwijs voor leerlingen, inhoud van het onderwijs, rol van leraren, verwachtingen van ouders en de omgeving van de school blijven volop in beweging. Onderwijskundige, sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden vragen om probleemoplossende vaardigheden van de (toekomstige) schoolleiders en sturing van complexe processen en groepen mensen.

De rol van de (toekomstige) schoolleider op het gebied van persoonlijk (onderwijskundig) leiderschap, kennis- en kwaliteitsontwikkeling, relatie met de omgeving, regie en strategie, leiding geven aan verandering en toekomstgericht onderwijs neemt in complexiteit en diversiteit nog steeds toe. 

KPZ biedt in samenwerking met de Schoolleidersopleiding Magistrum een doorgaande leerlijn van oriëntatie op leidinggevende tot de Masteropleiding Leadership in Education voor leraren en ervaren schoolleiders. Deze doorgaande leerlijn bestaat uit Oriëntatie op Leidinggeven, Middenmanagement, de post-hbo opleidingen Basis- en Vakbekwaam (Leidinggeven I en II), post-hbo-opleiding onderwijs- en procesbegeleider NOVO en de masteropleiding Leadership in Education. Alle opleidingen zijn beoordeeld en geregistreerd door en bij het schoolleidersregister primair onderwijs.