Achtergrond inleiding

Met de opleiding Basisbekwaam verwerf je de basiskennis en de basisvaardigheden waarmee je kunt starten als leidinggevende in het onderwijs.

Doel van de opleiding
De opleiding Basisbekwaam is gericht op het ontwikkelen van uw persoonlijk leiderschap en het verwerven van praktische vaardigheden in het leidinggeven aan een groep leerkrachten. In de opleiding wordt de theoretische kennis verbonden aan de praktijk van het werkveld. Het leren krijgt zin en betekenis door het oefenen met eigen praktijkcasussen. Praktijkgericht onderzoek en werkplekopdrachten vormen de rode draad in de opleiding.

Inhoud en programma van de opleiding
Het programma van de opleiding bestaat uit zes hoofdthema’s, ook wel leerlijnen genoemd:

  1. De organisatie inrichten
  2. Richting geven aan de organisatie
  3. Leiding geven aan het onderwijsprogramma
  4. Mensen ontwikkelen
  5. Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap
  6. Werkplekopdrachten en onderzoek

Iedere leerlijn bevat literatuur, aandacht voor onderzoek en persoonlijk leiderschap en praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten vormen de bouwstenen voor de eindopdracht en presentatie waarmee de opleiding wordt afgesloten.  

Onze werkwijze
Je dagelijkse praktijk en je persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende vormen de casus voor de opleiding. Je werkt met een vaste leergroep. Daarnaast wordt er gewerkt met intervisiegroepen. Tijdens individuele begeleidingsgesprekken met de docent staat het persoonlijk leiderschap en je professionele identiteit centraal. Wij werken met een vaste kerndocent en gastdocenten met specifieke expertise op een van de thema’s.

Voor wie is de opleiding geschikt
De opleiding is bedoeld voor adjunct-directeuren die zich willen registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) of voor docenten en coördinatoren in het onderwijs die een functie als (adjunct) directeur ambiëren.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelorsdiploma.
  • Je beschikt over een geschikte leer-/werkplek waar de werkplekkopdrachten uitgevoerd kunnen worden.
  • Daarnaast maakt een ontwikkelassessment en/of intakegesprek deel uit van de plaatsingsprocedure. Hiermee geef je richting aan uw ontwikkelingsdoelen tijdens de opleiding.

Kern- en gastdocenten
Mw. Hanneke Drost, Kerndocent Magistrum, Hogeschooldocent, ervaring als leidinggevende in het Primair Onderwijs
Mw. Guiduin Bosman, Hogeschooldocent drama en communicatie
Dr. Ietje Pauw, Lector Reflectie en Retorica en coördinator van het KPZ onderzoekscentrum KPZ

Studiebelasting en omvang van de opleiding
De opleiding duurt nominaal één jaar en omvat 420 uur studietijd. Hiervan is 108 uur contacttijd in de vorm van achttien inhoudelijke studiedagen. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van het eindwerkstuk.

Kosten
De opleiding kost € 5.570,-.  Inclusief diner. Kosten voor literatuur zijn hierbij niet inbegrepen.

Planning
De opleiding start jaarlijks in september. De opleiding vindt plaats op woensdag van 13.30 uur tot 21.00 uur.

Aanvullende informatie

Verplicht aan te schaffen literatuur:
Schakels in de school: beginnend leidinggeven in het primair onderwijs / red. Jan Wolsing, Eric Verbiest Bussum: Coutinho, 2011
256 p.
ISBN 9789046902523

Boek: Managen = Gewoon Doen: praktische ideeën voor de chef, manager, akela, teamleider, baas en projectmanager / Rudy Kor, Deventer: Kluwer, 2011
446 p.
ISBN 9789013094886

Registratie bij het Schoolleidersregister en CPION
Het diploma Basisbekwaam levert je 15 EC’s op. Op basis hiervan kun je je registreren als adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleidersregister. De Magistrum opleidingen Basisbekwaam Schoolleider is door het Schoolleidersregister PO officieel erkend. Met het diploma Schoolleider Basisbekwaam kun je worden toegelaten tot de opleiding Schoolleider Vakbekwaam.

Daarnaast is deze opleiding geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

SRPO vignet kleur basisregistratie   1


Meer informatie
www.magistrum.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of 
mail ons.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via de site van Magistrum

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen KPZ 
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.