Achtergrond inleiding

Lokale en regionale organisaties in het primair onderwijs en de kinderopvang werken steeds vaker aan het vormgeven van Integrale Kindcentra (IKC’s). Inmiddels ontstaan op veel locaties kindcentra, waarin veelal de pedagogische ontwikkellijn van kinderen van 0 tot en met 12 jaar als uitgangspunt wordt gezien voor het handelen van pedagogisch medewerkers, begeleiders, leerkrachten, management en alle andere betrokkenen in de organisatie.

De professionals werken vanuit verschillende disciplines samen rond het kind. Een belangrijke factor bij de verdere ontwikkelingen van Integrale Kindcentra is de rol van de leidinggevende en de wijze waarop het leiderschap en het management in de organisatie is vormgegeven. De (vaak nog) gescheiden bestuurlijke verantwoordelijkheden van de betrokken instellingen en de diversiteit in de achtergronden van de medewerkers geven een specifiek accent aan de invulling van het leiderschap en de samenwerking binnen het kindcentrum.

De opleiding Integraal Kindcentrum is nieuw en daarom nog sterk in ontwikkeling. Tijdens de opleiding werkt u vanuit uw eigen beroepspraktijk aan het vergroten van vaardigheden en inzichten die u in staat stellen uw leidinggevende rol binnen het kindcentrum op een adequate wijze uit te voeren. Het leiding geven aan en binnen een kindcentrum vraagt specifieke elementen van het leiderschap, bijvoorbeeld op het gebied van interdisciplinair werken en het ondernemerschap.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden in het basisonderwijs en de kinderopvang, die zich willen professionaliseren als directeur van Integraal Kindcentrum.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • U bent minimaal in het bezit van een diploma op hbo- of wo-niveau.
  • U beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring binnen de sectoren basisonderwijs of kinderopvang.
  • U heeft een leidinggevende functie en beschikt over een geschikte leer-/werkplek waar de werkplekopdrachten uitgevoerd kunnen worden.
  • Een intakegesprek en assessment maakt deel uit van de plaatsingsprocedure. Hierin wordt bekeken of u voldoet aan de eisen met betrekking tot vooropleiding en werkervaring.

Studietijd
De opleiding duurt 1 jaar en omvat 560 uur studietijd. Hiervan is 144 uur contacttijd in de vorm van inhoudelijke studiedagen met een vaste leergroep. De overige tijd wordt besteed aan literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten en onderzoek en het maken van het eindwerkstuk.

 

Programma
Het programma van de opleiding bestaat onder andere uit de volgende thema’s:

  • Visieontwikkeling, richting geven
  • Organisatie inrichten, leidinggeven en structuur
  • Ondernemerschap, financieel beheer en beleid
  • Multidisciplinair samenwerken en communicatie
  • Sturen op personeel en resultaten
  • Kwaliteitszorg


Diploma
Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het Magistrum-diploma leidinggevende Integraal Kindcentrum. De Magistrum opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum is door het schoolleidersregister PO officieel erkend. 

SRPO vignet kleur herregistratie

Investering
De opleiding kost € 6.290,-. Kosten voor literatuur en arrangement zijn hierbij niet inbegrepen. Met deze opleiding verwerft u de specifieke kennis en vaardigheden waarmee u succesvol kunt functioneren als leidinggevende van een Integraal Kindcentrum.