Achtergrond inleiding

Met de opleiding Middenmanagement verwerf je de basiskennis en de basisvaardigheden waarmee je kunt functioneren in het middenmanagement of als bouwcoördinator in het onderwijs.

Doel van de opleiding
De opleiding Middenmanagement is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van leidinggeven. Je verbreedt je horizon en leert de taal van management en leiderschap verstaan. Je leert goed te communiceren en met weerstanden om te gaan. Je maakt kennis met een aantal inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het onderwijskundig leiderschap en leert je collega’s ondersteunen en begeleiden in hun werk en in hun functioneren als collega in een team.

Inhoud en programma van de opleiding
Het programma van de opleiding bestaat uit een aantal basiselementen uit de 6 hoofdthema’s;

  1. De organisatie inrichten
  2. Richting geven aan de organisatie
  3. Leiding geven aan het onderwijsprogramma
  4. Mensen ontwikkelen
  5. Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap
  6. Werkplekopdrachten en onderzoek

Iedere leerlijn bevat literatuur, aandacht voor onderzoek en persoonlijk leiderschap. Daarnaast voer je praktijkopdrachten uit die de bouwstenen zijn voor de eindopdracht en presentatie waarmee de opleiding wordt afgesloten.  

Onze werkwijze
Je dagelijkse praktijk vormt de casus voor de opleiding. Je werkt met een vaste leergroep. Tijdens individuele begeleidingsgesprekken met de docent staat het persoonlijk leiderschap en je professionele identiteit centraal. Wij werken met een vaste kerndocent en gastdocenten met specifieke expertise op een van de thema’s.

Voor wie is de opleiding geschikt
De opleiding is bedoeld voor leraren of coördinatoren met een leidinggevende taak die zich aangetrokken voelen tot het onderwijskundig leiderschap en al participeren in het managementteam van de school, of voor docenten die de ambitie hebben om een coördinerende rol te bekleden. Je voelt je vooral aangetrokken tot het onderwijskundig management, het begeleiden en ondersteunen van collega’s binnen de bouw.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Je bent minimaal in het bezit een hbo-bachelor diploma.
  • Je hebt de ambitie of bent reeds werkzaam als bouwcoördinator of teamleider

 

Kern- en gastdocenten
Mw. Hanneke Drost, Hogeschooldocent, ervaring als leidinggevende in het Primair Onderwijs

Studiebelasting en omvang van de opleiding
De opleiding duurt nominaal één jaar en omvat 224 uur studietijd. Hiervan is 54 uur contacttijd (18 inhoudelijke studiedagdelen), in de vorm van tien inhoudelijke studiedagen (woensdagen van 14.00 uur tot 20.30 uur) met een vaste leergroep. De resterende tijd besteedt u aan literatuurstudie het uitvoeren van praktijkopdrachten en onderzoek en het maken van een eindwerkstuk. De opdrachten en het onderzoek worden uitgevoerd op de werkplek. De studielast van 224 uur staat gelijk aan acht EC’s.

Kosten
De opleiding kost € 3.375,-. Inclusief diner. Kosten voor literatuur zijn hierbij niet inbegrepen.

Planning
De opleiding start jaarlijks in september. Conceptplanning volgt. 

Aanvullende informatie
Verplicht aan te schaffen literatuur
Schakels in de school: beginnend leidinggeven in het primair onderwijs / red. Jan Wolsing, Eric Verbiest Bussum: Coutinho, 2011
256 p.
ISBN 9789046902523

Diplomering en lerarenregister
Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het certificaat Middenmanagement. Met dit certificaat kun je de opleiding Basisbekwaam (15 EC’s) versneld volgen via een verkort traject.

Meer informatie
www.magistrum.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via de site van Magistrum. Je dient minimaal in het bezit te zijn van een hbo-bachelordiploma.

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen KPZ 
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.