Achtergrond inleiding

Met de opleiding Vakbekwaam verwerf je de vaardigheden waarmee je succesvol kunt functioneren als directeur van een schoolorganisatie. Ook voldoe je met deze opleiding aan de opleidingseisen van het Schoolleidersregister PO voor inschrijving als registerdirecteur (RDO).

Doel van de opleiding
De opleiding Vakbekwaam verhoogt je vakbekwaamheid als leidinggevende, zodat je in staat bent om professioneel leiding te geven aan je team bij de organisatie- en onderwijsontwikkelingen van je school. De opleiding verbindt theoretische kennis aan het functioneren als directeur in de praktijk. Het leren wordt concreet door het oefenen met complexe casussen. Praktijkgericht onderzoek en werkplekopdrachten vormen de rode draad in de opleiding.

Inhoud en programma van de opleiding
Het programma van de opleiding bestaat uit een verdieping van de zes hoofdthema’s, ook wel leerlijnen genoemd:

  1. De organisatie inrichten
  2. Richting geven aan de organisatie
  3. Leiding geven aan het onderwijsprogramma
  4. Mensen ontwikkelen
  5. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
  6. Werkplekopdrachten en onderzoek

Iedere leerlijn bevat literatuur, aandacht voor onderzoek en persoonlijk leiderschap. Daarnaast voer je praktijkopdrachten uit die de bouwstenen zijn voor de eindopdracht en presentatie waarmee de opleiding wordt afgesloten. De leerlijnen zijn ook als afzonderlijke modules te volgen.

Onze werkwijze
Je dagelijkse praktijk en je persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende vormen de casus voor de opleiding. Naast een stevig theoretisch kader werk je aan je eigen schoolontwikkelingsvraag. Je werkt met een vaste leergroep. Daarnaast wordt er gewerkt met intervisiegroepen. Tijdens individuele begeleidingsgesprekken met de docent staat het persoonlijk leiderschap en je professionele identiteit centraal. Je reflecteert op je eigen ontwikkeling, waarbij je onderzoekt of de theorie geïntegreerd is in je denken en dagelijks handelen als leidinggevende. Wij werken met een vaste kerndocent en gastdocenten met specifieke expertise op een van de thema’s.

Voor wie is de opleiding geschikt
De opleiding is bedoeld voor directeuren, locatieleiders en teamleiders uit het primair en voortgezet onderwijs, die zich verder willen professionaliseren als vakbekwaam leidinggevende.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Je bent minimaal in het bezit van een diploma Basisbekwaam of een gelijkwaardig diploma.
  • Je bent werkzaam als (adjunct) directeur binnen een school.
  • Daarnaast maakt een ontwikkelassessment en/of intakegesprek deel uit van de plaatsingsprocedure. Hiermee geef je richting aan je ontwikkelingsdoelen tijdens de opleiding.  

Kern- en gastdocenten
Mw. Ans Wijnen, Hogeschooldocent, Kerndocent Magistrum, Kerndocent NOVO, supervisor (LVSC geregistreerd) ervaring als leidinggevende in het Primair Onderwijs
Mw. Elly Marwitz, docent Magistrum, ervaring als leidinggevende en bestuurder in het Primair Onderwijs
Mw. Thérèse de Leeuw-Schellekens, Hogeschooldocent, Kerndocent Magistrum, supervisor (LVSC geregistreerd), ervaring als leidinggevende in het P.O. en HBO
Dr. Ietje Pauw, Lector Reflectie en Retorica en coordinator KPZ Onderzoekscentrum KPZ
Mw. Guiduin Bosman, Hogeschooldocent drama en communicatie

Studiebelasting en omvang van de opleiding
De opleiding duurt nominaal één jaar en omvat 420 uur studietijd. Hiervan is 108 uur contacttijd in de vorm van achttien inhoudelijke studiedagen met een vaste leergroep. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van het eindwerkstuk. De studielast van 420 uur staat gelijk aan 15 EC’s.

Kosten
De opleiding kost € 5.570,-. Inclusief diner. Kosten voor literatuur zijn hierbij niet inbegrepen.

Planning
De opleiding start jaarlijks in september. De opleiding vindt plaats op woensdag van 13.30 uur tot 21.00 uur.


Aanvullende informatie

Diplomering en schoolleidersregister en CPION
Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het Magistrum-diploma Basisbekwaam. Met het diploma Vakbekwaam kun je je registreren als register directeur onderwijs (RDO) bij het Schoolleidersregister. De Magistrum opleidingen Vakbekwaam Schoolleider is door het Schoolleidersregister PO officieel erkend. Met het diploma Schoolleider Basisbekwaam kunt u worden toegelaten tot de masteropleiding Leadership in Education. 

Daarnaast is deze opleiding geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

SRPO vignet kleur basisregistratie   1

Meer informatie
www.magistrum.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via de site van Magistrum

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen KPZ 
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.