Achtergrond inleiding

Heb je een Magistrumdiploma Basisbekwaam behaald vóór 2012 en hiermee 20 EC’s verworven?  Dan kun je het diploma Vakbekwaam via een verkort programma behalen. Thema’s die aan bod kwamen in de oude opleiding Basisbekwaam worden verder uitgediept tot het niveau van Vakbekwaam leidinggevende. De bekwaamheidseisen van het Schoolleidersregister vormen hiervoor de basis.

Doel van de opleiding
De opleiding Vakbekwaam verhoogt je vakbekwaamheid als leidinggevende, zodat je in staat bent om professioneel leiding te geven aan je team bij de organisatie- en onderwijsontwikkelingen van je school. De opleiding verbindt theoretische kennis aan het functioneren als directeur in de praktijk. Het leren wordt concreet door het oefenen met complexe casussen. Praktijkgericht onderzoek en werkplekopdrachten vormen de rode draad in de opleiding.

Inhoud en programma van de opleiding
Het programma van de opleiding bestaat uit een verdere verdieping van de zes hoofdthema’s, ook wel leerlijnen genoemd:

  1. De organisatie inrichten
  2. Richting geven aan de organisatie
  3. Leiding geven aan het onderwijsprogramma
  4. Mensen ontwikkelen
  5. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
  6. Werkplekopdrachten en onderzoek

Iedere leerlijn bevat literatuur, aandacht voor onderzoek en persoonlijk leiderschap. Daarnaast voer je praktijkopdrachten uit die de bouwstenen zijn voor de eindopdracht en presentatie waarmee de opleiding wordt afgesloten. De leerlijnen zijn ook als afzonderlijke modules te volgen.

Onze werkwijze
Je dagelijkse praktijk en je persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende vormen de casus voor de opleiding. Je werkt met een vaste leergroep. Daarnaast wordt er gewerkt met intervisiegroepen. Tijdens individuele begeleidingsgesprekken met de docent staat het persoonlijk leiderschap en je professionele identiteit centraal. Wij werken met een vaste kerndocent en gastdocenten met specifieke expertise op een van de thema’s.

Voor wie is de opleiding geschikt
De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden die vóór 2012 het Magistrum diploma Basisbekwaam ‘oude stijl’ hebben behaald en door willen groeien tot geregistreerd directeur primair onderwijs.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Je bent in het bezit van het Magistrum-diploma Basisbekwaam behaald vóór 2012 (20 EC’s).
  • Je beschikt over een geschikte leer-/werkplek waar de werkplekopdrachten uitgevoerd kunnen worden.


Kern- en gastdocenten
Mw. Ans Wijnen, Hogeschooldocent, Kerndocent Magistrum, Kerndocent NOVO, supervisor (LVSC geregistreerd) ervaring als leidinggevende in het Primair Onderwijs
Mw. Elly Marwitz, Hogeschooldocent Magistrum, ervaring als leidinggevende en bestuurder in het Primair Onderwijs
Dr. Ietje Pauw, Lector Reflectie en Retorica en Coördinator KPZ Onderzoekscentrum

Studiebelasting en omvang van de opleiding
Het upgradeprogramma omvat 280 uur bestaande uit contacttijd, literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van het eindwerkstuk. De studielast van 280 uur staat gelijk aan 10  EC’s. Samen met de 20 EC’s die u voor 2012 behaalde met de opleiding Basisbekwaam, levert je dit het vereiste aantal van 30 EC’s op.

Kosten
De opleiding kost € 3.345,-. Kosten voor literatuur en catering zijn hierbij niet inbegrepen. 

Planning
De opleiding start in september bij voldoende deelname. De opleiding vindt plaats op woensdag van 13.30 uur tot 21.00 uur.

Zie hier voor het conceptrooster

Aanvullende informatie

Diplomering en schoolleidersregister
Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het Magistrum-diploma Vakbekwaam. Ook ontvang je een officieel erkent diploma van de Stichting Post HBO Onderwijs Nederland en je wordt opgenomen in het landelijke Abituriëntenregister.

Registratie bij het Schoolleidersregister
Met het diploma Vakbekwaam kun je je registreren als register directeur onderwijs (RDO) bij het Schoolleidersregister. De Magistrum opleidingen Vakbekwaam Schoolleider is door het Schoolleidersregister PO officieel erkend. Met het diploma Schoolleider Basisbekwaam kun je worden toegelaten tot de masteropleiding Leadership in Education.

Daarnaast is deze opleiding geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

SRPO vignet kleur basisregistratie   1


Meer informatie
www.magistrum.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via de site van Magistrum. Je dient minimaal in het bezit te zijn van een hbo-bachelordiploma.

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen KPZ 
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.