Achtergrond inleiding

Ben jij een interne cultuurcoördinator (ICC-er) en heb je behoefte aan meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? Om zo zelf goed cultuuronderwijs te kunnen verzorgen of juist je collega’s hierbij te begeleiden? De opleiding Cultuurbegeleider geeft je nieuwe handvatten.

Inhoud
In de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider zijn de theoretische onderdelen sterk gekoppeld aan de praktijk op jouw eigen school. Je schrijft een meesterproef en legt een portfolio aan waarmee je aantoont wat je hebt geleerd en toegepast. Om toegelaten te worden tot deze post-hbo-opleiding dien je de basisopleiding ICC met succes te hebben afgerond.

Na afloop van de opleiding heb je uitgebreide inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs verworven. Je bent in staat om een leerlijn te ontwikkelen voor jouw school. Daarnaast kun je zelf cultuuronderwijs verzorgen en heb je geleerd je collega’s op school hierin te begeleiden.

De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider bestaat uit de volgende vijf modules.

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs 

 • Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
 • Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
 • Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen het leergebied Kunstzinnige
 • Oriëntatie en andere leergebieden
 • Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod 

Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden 

 • Financieringsstructuur van cultuureducatie
 • Het bereiken van veranderingen in je school, vanuit rol en profiel van de cultuurbegeleider
 • Doelen en actoren: hoe bereik je wat je wilt en hoe werk je hierin samen, intern en extern? 

Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie 

 • Wat kunnen dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie en erfgoed-educatie bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen?
 • Verbinding tussen deze disciplines onderling en overige vakken
 • Bestaande leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners, inspiratie 

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen 

 • Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
 • Ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie
 • Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie 

Module 5: Implementatie en coaching van collega’s

 • Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
 • Begeleiding en coaching van collega’s op het gebied van cultuureducatie

Meesterproef

 • Onderzoeksvaardigheden, -typen en -methodieken
 • Begeleiding in opzet en uitvoering van praktijkonderzoek op school

Voor wie
De opleiding is bestemd voor interne cultuurcoördinatoren in het basisonderwijs.

Toelatingseisen
Pabo en icc’ers (interne cultuurcoördinator) 

Docenten
Tineke Neyman en gastdocenten

Studiebelasting en omvang van de opleiding
Studiebelasting: 300 uur (incl. vijftien bijeenkomsten, zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten). 

Kosten
De kosten bedragen € 2480,- exclusief studiemateriaal. 

Planning
De opleiding start bij voldoende deelname vanaf januari 2018. De lesdagen vinden plaats op woensdagmiddag. 

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

CPION geregistreerd 
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

1