Achtergrond inleiding

Kinderen zijn gespitst op nieuwe dingen. Wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierig en daagt kinderen uit. Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, ondernemen en samenwerken spelen een belangrijke rol. Het zijn die (21e eeuwse) vaardigheden die de kinderen van nu straks nodig hebben. Dat vraagt om leraren die goed W&T-onderwijs kunnen geven. In deze opleiding wordt je hier voor opgeleid.

Inhoud
Hoe word je verliefd? Waarom staan paddenstoelen in een kring? Hoe weet je of het gaat vriezen? Hoe werkt een streepjescode? Vragen die kinderen dagelijks stellen en die relevant zijn voor hun ontwikkeling. Het zijn vragen die aansluiten bij wat wij onder wetenschap en technologie (W&T) verstaan.

W&T kan aangemerkt worden als een grondhouding, gebaseerd op fundamentele menselijke neigingen zoals het willen: weten, kritisch zijn, begrijpen, innoveren, bereiken, delen. Dit komt tot uiting in het toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren waarmee generieke (21e eeuwse) vaardigheden worden aangesproken. Denk daarbij aan: creatief en kritisch denken, ondernemen en samenwerken, informatievaardigheden gebruiken, modeleren, reflecteren, schematiseren, omgaan met ICT, hogere orde-denken.

Het gaat om het stimuleren van een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding. Het is geen apart vak, maar een (vak)overstijgende benadering die weliswaar ook onderdeel uitmaakt van de kerndoelen voor natuur en techniek, maar niet exclusief is voor natuur en techniek. Het is een benadering die bijvoorbeeld ook bij aardrijkskunde, geschiedenis, cultuureducatie en taal en rekenen gebruikt kan worden.

In de opleiding staan centraal: 

  • De principes van onderzoekend en ontwerpend leren
  • Het initiëren en medevormgeven van schoolbeleid op het gebied van het wetenschap en technologie
  • Het ondersteunen van collega’s bij toepassen van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren in hun dagelijkse onderwijs
  • Het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen

Voor wie
Leraren (speciaal) basisonderwijs die affiniteit hebben met onderzoekend en ontwerpend leren en die wetenschap en technologie binnen hun school op een hoger plan willen brengen en collega’s hierbij willen helpen. 

Toelatingseisen
Relevante Hbo-opleiding (niveau 6)

Docenten
Petra Hendrikse
Immy Borg

Studiebelasting en omvang van de opleiding
Studiebelasting: 200 uur (incl. vijftien bijeenkomsten, zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten). 

Kosten
€ 2.480,- exclusief studiemateriaal

Planning
De opleiding start bij voldoende deelname vanaf september 2017. De lesdagen vinden plaats op woensdagmiddag. 
Klik hier voor het conceptrooster (2017-2018)

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen 
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. 

Wetenschap en technologie code p6MoemazgQ

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

1

 

Bijzonderheden
Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250 de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  € 2.000  betaal je netto € 1.015 (als je in de belastingschijf van 42% valt). Voor meer informatie zie de website van belastingdienst.