Algemeen
Als coördinator taal bewaak je de kwaliteit van het taalonderwijs, je bent vraagbaak voor het team en stimulator op het gebied van taal en leesonderwijs. Je bent bovendien degene die de veranderingen planmatig aanpakt. Eén op de vier basisscholen heeft een taalcoördinator. Deze functie is niet meer weg te denken uit het onderwijs.

Inhoud
In de post-hbo-opleiding Coördinator Taal draait het om het ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden. Het betreft de inhouden en didactiek van de verschillende taaldomeinen en legt de verbinding tussen taal en andere vakgebieden, zoals wereldoriëntatie. Het geheel is gebaseerd op de pijlers van interactief taalonderwijs.

In de opleiding is aandacht voor de volgende taken van de taalcoördinator:

 • Het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend taalonderwijs
 • Het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen (o.a. Referentiekader, tussendoelen, leerlijnen en ICT-gebruik)
 • Het initiëren en medevormgeven kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van taalonderwijs
 • Het enthousiasmeren van collega’s voor het vak taal
 • Het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het taalonderwijs

Er is voor gekozen om de opleiding voortdurend te verbinden met de praktijk waarin de taalcoördinator werkt. De deelnemer gaat tijdens de opleiding aan de slag met het gericht verbeteren van het taalonderwijs. Omdat dit de organisatie van de school raakt, is de betrokkenheid van de schoolleiding van belang. De taalcoördinator voert activiteiten uit in de eigen school.

De ontwikkeling van de taalcoördinator binnen deze opleiding richt zich op:

 • Interactief taalonderwijs (mondelinge communicatie, beginnende en gevorderde geletterdheid en woordenschat)
 • Onderzoek en ontwikkeling van taalbeleid (niet bij alle huidige opleidingen maar wel wenselijk)
 • Collegiale consultatie

Voorafgaand aan de opleiding vindt een intake plaats. Gedurende het schooljaar zijn er vijftien bijeenkomsten, een voortgangsassessment en een eindassessment.

Vooral in het begin van de opleiding is de focus op de inhoud van geletterdheid en taalvaardigheid. Daarnaast verdiept de taalcoördinator zich in de schoolorganisatie en ontwikkelt zich richting het coachen van collega’s vormgeven van beleid op schoolniveau.

Vragen daarbij zijn:

 • Wat hebben mijn collega’s nodig om hun taalonderwijs te verbeteren?
 • Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor taalonderwijs.
 • Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden over bijvoorbeeld verhoging van onderwijsopbrengsten?
 • Hoe komen we als school tot een breed gedragen taalbeleid?

Voor wie
Leraren (speciaal) basisonderwijs

Toelatingseisen
Relevante hbo-opleiding (niveau 6)

Docenten
Veronique Damoiseaux

Studiebelasting en omvang van de opleiding
Studiebelasting: 200 uur (incl. vijftien bijeenkomsten, zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten).

Kosten
De kosten bedragen € 2460,- exclusief studiemateriaal.

Planning
De opleiding start bij voldoende deelname vanaf september 2017. De lesdagen vinden plaats op woensdagmiddag. 

Klik hier voor het conceptrooster (2017-2018)

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. 

Cooerdinator Taal code 56iEviN7fB

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

1

 

Bijzonderheden
Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250 de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  € 2.000  betaal je netto € 1.015 (als je in de belastingschijf van 42% valt). Voor meer informatie zie de website van belastingdienst.