Master in Educatie worden?

Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie. Professioneel wil hier zeggen: kunnen functioneren als innovatieve professional in een multidisciplinaire onderwijsomgeving. Op de KPZ zijn drie professionele masters te volgen, Leren en Innoveren, Education Needs en Leadership in Education. Alle drie de masteropleidingen zijn NVAO geaccrediteerde opleidingen en worden afgesloten met de titel Master in Education.

De masteropleidingen zijn gericht op het verwerven van specialiseerde en geavanceerde theoretische wetenschappelijke kennis mede op basis van eigen praktijkgericht onderzoek. Als Master in Education ben je in staat deze kennis toe te passen in wisselende omstandigheden. Je werkt gedurende de opleiding aan probleemoplossende vaardigheden, lees- en ontwikkelvaardigheden, informatie- en communicatievaardigheden. Je bent verantwoordelijk voor resultaten van uw eigen werk en studie en draagt bij aan het resultaat van het werk van anderen. De verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is gericht op het aansturen van complexe processen en de professionele ontwikkeling van personen en groepen.

Marrit Meursing 3
Achtergrond voor blok

Marrit Meursing

Juniordocent

De master Leren en Innoveren heeft mij veel kansen geboden. Zo heb ik werkervaring opgedaan, onderzoek gedaan naar onderzoekend leren binnen het basisonderwijs, innovatie teweeggebracht binnen een school, een artikel voor een vakblad geschreven en workshops gegeven aan stichtingen. Deze ervaringen kan ik nu ook goed gebruiken als juniordocent op de KPZ.