Vangen… hoe ging dat ook alweer? Hulpverlenen met ringzwaaien, doe ik dit wel veilig genoeg? Springen met de minitrampoline? Kan ik iedere leerling bewegingsonderwijs op maat aanbieden? Laat ik alle leerlijnen terugkomen in de lessen bewegingsonderwijs? Vind ik bewegingsonderwijs een belangrijk vak waarbij ik leerlingen in een andere context (met elkaar) zie spelen leren?

Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast leidt het tot een actieve en gezonde leefstijl en zijn er aanwijzingen dat het bijdraagt aan betere onderwijsresultaten.

Ben jij een leerkracht met een ‘oude’ bevoegdheid (afgestudeerd voor 2001) bewegingsonderwijs en onderken je bovenstaand belang? Dan willen wij je van harte uitnodigen om aan te sluiten bij onze nascholing. We nemen je mee in de vernieuwde kijk op bewegingsonderwijs, leren je veilig om te gaan met moderne materialen en helpen je met het maken van een goede en verantwoorde jaarplanning. We helpen je ook graag op weg om de beweegmogelijkheden in de klas, op het schoolplein, de gymzaal of het sportveld rondom jouw school te onderzoeken en vorm te geven. Desgewenst helpen we je met het organiseren van een schoolsportdag. Kortom: we gaan samen aan de slag om het bewegingsonderwijs op jouw school een kwaliteitsimpuls te geven!

Ons scholingsaanbod kent drie verschillende varianten:
1. Opfriscursus Bewegingsonderwijs
2. Incompany training Bewegen in de klas en buiten
3. Teamtraining op eigen locatie

1. Opfriscursus Bewegingsonderwijs
In vijf bijeenkomsten van drie uur laten we je kennismaken met de twaalf leerlijnen die het bewegingsonderwijs kent. Je ervaart dat bewegen leuk is. Bovendien leer je hoe bewegingsonderwijs veilig kan worden aangeboden en wat je kunt doen om de kinderen voldoende te kunnen laten bewegen tijdens de les. Uiteraard besteden we ook aandacht aan bewegen in andere contexten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bewegen op en rondom het schoolplein aantrekkelijker te maken voor de kinderen.
De cursus kenmerkt zicht door een laagdrempelig karakter waarbij geen formele eisen worden gesteld aan de eigen vaardigheid. Een enthousiaste, actieve en lerende houding is het uitgangspunt van deze bijeenkomsten.
Na het bijwonen van de vijf bijeenkomsten ontvang je een bewijs van deelname. De uren kunnen worden gebruikt voor herregistratie in het lerarenregister. De studiebelasting bedraagt 28 uur, dat staat voor 1 EC.

2. Incompany training Bewegen in de klas en buiten
Bij de incompany training starten we met een bijeenkomst op je eigen locatie. Daar maken we een inventarisatie van de beginsituatie en de schoolontwikkelingsvraag. Op locatie kunnen we nog beter inzoomen op de mogelijkheden en de behoeften van jouw school om het bewegingsonderwijs de gewenste impuls te geven. We analyseren wat de mogelijkheden zijn om het schoolplein en de schoolomgeving aantrekkelijker te maken voor spelende kinderen en de mogelijkheden van de  gymzaal waar jullie gebruik van maken.
Na de oriëntatiebijeenkomst zijn er drie bijeenkomsten op de KPZ. Tijdens deze bijeenkomsten leer je verschillende bewegingsonderwijssituaties veilig en methodisch aan te bieden en we zoomen in op de mogelijkheden van bewegen in en rondom de school. Daarnaast komen nieuwe vormen van bewegingsonderwijs aanbod in combinatie met andere vakgebieden zoals taal en rekenen.
We dagen je uit om samen op onderzoek te gaan naar nieuwe vormen van bewegingsonderwijs, nieuwe activiteiten te ontdekken en bij kinderen een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren.
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. De uren kunnen worden gebruikt voor herregistratie. De studiebelasting bedraagt 28 uur, dat staat voor 1 EC.

 De opfriscursus ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Schema Opfriscursus Bewegingsonderwijs

 T = Theorie P= Praktijk

3. Teamtraining op eigen locatie
Kom met het hele team in beweging! Eén van onze beweegspecialisten neemt het team mee in de mogelijkheden die het bewegingsonderwijs kent. In voorbereiding op de teamtraining van mimimaal één dag, worden de doelen besproken zodat de training helemaal op maat kan worden aangeboden.
Afhankelijk van de omvang van deze nascholing en de opdrachten die gekoppeld worden aan de studiedag(en), kan worden beoordeeld of deelnemers in aanmerking komen voor de eisen die gelden voor de herregistratie.

Doelen

  • Deelnemers leren op een veilige en verantwoorde manier de bewegingsonderwijs lessen in te richten.
  • Deelnemers krijgen inzicht in de verschillende leerlijnen en vergroten daarmee hun les repertoire.
  • Deelnemers leren veilig hulpverlenen.
  • Deelnemers leren regulerings-, bewegings- en belevingsdoelen te stellen.
  • Deelnemers doen kennis op over moderne inzichten van motorisch leren.
  • Deelnemers krijgen meer oog voor bewegingsverschillen waar ze tijdens de lessen op in kunnen inspelen.
  • Deelnemers vergroten de eigen vaardigheid.
  • Deelnemers ervaren dat bewegen leuk en de moeite waard is!