Achtergrond inleiding

De laatste jaren zijn er nieuwe inzichten verkregen over de wijze waarop kinderen (maar ook volwassenen) het leren positief kunnen beïnvloeden. Dit kan door gebruik te maken van informatie over de maakbaarheid van het brein, met feedback en met bewustzijn over je eigen mindset.

Inhoud van de training
Er zijn werkvormen die het effect van leren optimaal maken. De huidige kennis over het brein geeft ons richtlijnen en onderbouwing voor deze werkvormen. Het model BreinCentraal Leren is in 2005 ontwikkeld. Centraal staat de definitie van leren als het vormen van sterke en uitgebreide verbindingen tussen hersencellen: neurale netwerken. Welke principes kunt u nog beter benutten tijdens de les? Waar liggen uw voorkeuren?  Tijdens de training Mindshift krijgt u informatie over de maakbaarheid van het brein en zicht op uw eigen mindset.

Voor wie
Leraren, teams


Omvang van de training
De training bestaat uit één bijeenkomst van drie uur.

Locatie
Katholieke Pabo Zwolle of op de eigen school.

Kosten
€ 145,- 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.