Achtergrond inleiding

Het project Kijken naar Kinderen werd geboren in de praktijk. 

Bij de implementatie van de materialen van het project Speciaal Rekenen merkte Belinda Terlouw (indertijd namens het Freudenthal Instituut verantwoordelijk voor de implementatie van Speciaal Rekenen) dat veel leerkrachten het moeilijk vonden te bepalen wanneer zij welke materialen moeten inzetten.

De kern van het project Kijken naar Kinderen: leren kijken naar lerende kinderen en daar het leerkrachtgedrag op aanpassen.