Achtergrond inleiding

De IB-er, rekencoördinator en schoolbegeleider leren de methodiek van Kijken naar Kinderen in te zetten in hun eigen onderwijspraktijk. Ze kunnen gerichter naar kinderen kijken om de onderwijsbehoeften van kinderen in kaart te brengen. Ze kunnen door het gebruik van foto en film leraargedrag duiden en zo de onderwijsbehoefte van leraren in beeld brengen. Op schoolniveau kan er zo gericht gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering van het reken-wiskundeonderwijs. 

 

Inhoud
De Inhoud van de bijeenkomsten bestaat uit:

  • Het in beeld leren brengen van een beginsituatie op kind-, leraar- en schoolniveau binnen het reken-wiskundeonderwijs. 
  • De beginsituatie vertalen naar doelen op de genoemde niveaus. Ook leren de deelnemers Kijken naar Kinderen in te zetten bij de professionalisering van leraren waarbij de onderwijsbehoeften van die leraren centraal staan om zo de geformuleerde doelen te kunnen behalen.
  • Het leren monitoren staat centraal. Geleerd wordt hoe Kijken naar Kinderen ingezet kan worden om ontwikkeling van leraargedrag en de effecten van dat leraargedrag in beeld te brengen. Deze monitoring ondersteunt de doelen die de deelnemers binnen hun school willen realiseren.
  • De deelnemers leren Kijken naar Kinderen in te zetten bij de borging van afspraken op schoolniveau. Tijdens de eerste vier bijeenkomsten passeren ook andere mogelijkheden van Kijken naar Kinderen de revue en worden de deelnemers daar waar nodig geprofessionaliseerd op het gebied van reken-wiskundige vakinhoud en vakdidactiek.
  • In de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers de opbrengst van hun inzet van Kijken naar Kinderen in hun eigen onderwijspraktijk. Ze geven zicht op het proces dat zij doorlopen hebben.

Voor wie
IB-ers, rekencoördinatoren en schoolbegeleiders.

Omvang van de training
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten.

Locatie
Katholieke Pabo Zwolle. Bij voldoende deelnemers zijn maatwerktrajecten op locatie ook mogelijk. 

Uitvoerder
Belinda Terlouw 

Kosten
€ 950,- p.p.

Meer informatie
Flyer traject Kijken naar Kinderen A/B

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.