Achtergrond inleiding

Kijken naar Kinderen als middel om theorie-praktijkkoppeling op de pabo te bewerkstelligen is ontwikkeld voor hogeschooldocenten rekenen-wiskunde en andere vakgebieden van pabo’s. 

Hogeschooldocenten rekenen-wiskunde en van andere vakgebieden van pabo's leren hoe ze met de Kennisbasis als uitgangspunt, met Kijken naar Kinderen studenten kunnen leren de theorie aan de praktijk te koppelen. Daarnaast leren de docenten hun studenten op deze manier hun didactische vaardigheden te ontwikkelen. De stagepraktijk van de student is hierbij steeds het uitgangspunt. De hogeschooldocent leert een genuanceerde beginsituatie van zijn groepen in beeld te brengen. Vervolgens monitort en professionaliseert hij op maat waar nodig en stelt de opbrengst vast. 

Het standaardaanbod op de pabo kan hiermee verrijkt worden en de docent kan doelgerichter en gedifferentieerder te werk gaan. Zie hiervoor nieuwsbrief 3, 4, 6, 8, 9, 10 en 11 op de nieuwsbriefpagina. De inhoud, planning en de prijsstelling vinden in overleg plaats en zijn afhankelijk van de mogelijkheden, de groepsgrootte en de vraag.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.