Achtergrond inleiding

Of het nu de krimp is of een pedagogische visie op heterogene groepen, combinatieklassen zijn een feit. Hoe organiseer je nu onderwijs in een combinatieklas? Indien twee of drie leerjaren gecombineerd worden, dient de leraar zijn instructietijd te verdelen over twee of drie instructieniveaus. Dit betekent dat van leerlingen verwacht wordt dat zij meer zelfstandig werken. Helaas gaat dit ten koste van effectieve didactische principes als voorkennis ophalen, geleid oefenen, feedback geven en reflectie. Hoe is  de leraar  in staat om goed om te gaan met verschillen? Welke consequenties hebben combinatiegroepen voor het pedagogisch klimaat, klassenmanagement en effectieve instructie?

Inhoud van de training
In deze training leren leraren hoe zij de instructies voor de afzonderlijke leerstofjaren kunnen organiseren zodat er recht gedaan wordt aan de effectieve didactische principes. Dit betekent dat zij kennis nemen van de cruciale leermomenten in de leerlijnen uit de gehanteerde lesmethoden en dat zij leren hoe zij de leerinhouden van verschillende vakken kunnen combineren. Op deze wijze komt er  meer rust en ruimte in de weekplanning. Bovendien bekijken we de weekplanning op het aantal instructiemomenten en hoe dit efficiënt georganiseerd kan worden. Zij leren een groepsoverzicht en groepsplan te maken voor hun combinatiegroep dat realistisch en haalbaar is. 

Voor wie
Leraren, directies en teams.

Omvang van de training
De training bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur.

Locatie
Katholieke Pabo Zwolle of op de eigen school.

Uitvoerder
Maaike Verschuren   

Kosten
€ 275,- per deelnemer. Voor een maatwerkofferte kunt u contact met ons opnemen. 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.