Achtergrond inleiding

Resultaten, prestaties en opbrengsten zijn onderwerpen waarop je dagelijks wordt aangesproken door inspectie, bestuur, schoolleiding en ouders. Opbrengstgericht werken blijkt een centraal thema, echter hoe doe je dit nu eigenlijk met duurzame resultaten? Uit het onderwijsverslag van de Nederlandse Onderwijs Inspectie (april 2012) blijkt dat de basisscholen regelmatig de prestaties evalueren maar nog niet het leerproces aanpassen aan de vorderingen van individuele leerlingen. Wat wordt nu precies van de leraar verwacht?

In deze training raak je bekend met de mogelijkheden waarop je bijdraagt aan het opbrengstgericht werken in je school. Je neemt kennis van interventies die op de verschillende lagen in de school aan de orde komen. Op schoolniveau stellen we doelen en kijken we naar opbrengsten. Je leert trendanalyses bekijken en deze interpreteren. Welke beslissingen kun je nemen indien resultaten tegenvallen? Wat zijn criteria om in te grijpen? Op groepsniveau worden tips gegeven voor het opstellen van een groepsplan.  Bovendien kijken we naar effectief leraar gedrag dat invloed heeft op schoolprestaties. Op welke wijze kan de leraar het leerproces aanpassen aan de vorderingen van individuele leerlingen. Op kindniveau bekijken we de mogelijkheden hoe we doelen communiceren met kinderen zowel mondeling als schriftelijk in een werkplan. We wisselen  good practices uit van scholen die opbrengstgericht werken.

Voor wie
Leraren en teams


Omvang van de training
Vier bijeenkomsten van drie uur.

Locatie

Katholieke Pabo Zwolle of op de eigen school.

Uitvoerder
Maaike Verschuren   

Kosten
€ 275,- per deelnemer. Voor een maatwerkofferte kun je contact met ons opnemen.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.