Achtergrond inleiding

Wens je een verbetering van het reken-wiskunde onderwijs op je school? Dienen de opbrengsten rekenen-wiskunde verhoogd te worden? De rekendidactiek van je teamleden opfrissen of aandacht voor de leerlijnen en referentieniveaus? Wens je meer aandacht te hebben voor de rijke rekenomgeving in je school? Het protocol Ernstige Reken-wiskunde problemen en dyscalculie implementeren? Of geschoold te worden in de nieuwe didactiek Singapore Rekenen? Ben je een school voor speciaal (basis)onderwijs en wil je Speciaal Rekenen invoeren of Passende Perspectieven implementeren? Dan is de training Rekenen-Wiskunde iets voor jou.

Inhoud
De rekenwiskunde experts van de KPZ kunnen samen met jou een schoolontwikkelingstraject Reken-Wiskunde op maat realiseren. De trainers zijn bekwaam en gecertificeerd (ERWD, Singapore Math) en werken doel- en resultaatgericht samen met het team aan de ontwikkeling van het rekenwiskunde onderwijs. Zij hebben met name expertise op het gebied van de rekenen-wiskunde didactiek, Speciaal Rekenen en Passende Perspectieven. Zij zetten Kijken naar Kinderen in als middel om het team te professionaliseren. Op zowel school- als op ook op groepsniveau vinden er diverse interventies plaats. Te denken valt aan studie- en teambijeenkomsten, uitvoeren van klassenbezoeken, begeleide intervisie van bouwbijeenkomsten en coaching van rekencoördinator en/of directie.

Voor wie
Leraren, directies en teams.


Omvang van de training
Nader te bepalen.

Locatie
Op de eigen school.

Uitvoerder
Belinda Terlouw en Maaike Verschuren   

Kosten
De kosten bedragen € 675,- per dagdeel, exclusief reiskosten.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.