Kijk in de KPZ 1

Wat doe je allemaal als student aan de KPZ? Nou, heel veel! In de school en ook daarbuiten. Want studeren aan de KPZ is niet alleen leren uit boeken, maar ook ervaren, beleven, discussiëren, onderzoeken, plezier maken en natuurlijk keihard werken en presteren. Studeren aan de KPZ is in één woord uitdagend!

Kijk in de KPZ 2

De KPZ is een opleiding waar je je direct thuis voelt. Dat heeft alles te maken met sfeer, met de persoonlijke manier van omgaan met elkaar en met het feit dat je weet dat je hier stappen gaat maken. Dat je uitgedaagd en geprikkeld wordt. Dat je over vier jaar kunt zeggen: “Ik heb het allerbeste uit mezelf gehaald!”.

Kijk in de KPZ 3

De sfeer binnen de KPZ is ontspannen en informeel. We gaan op een open en gelijkwaardige manier met elkaar om. Zo’n ontspannen sfeer is erg prettig en een ideale voedingsbodem om te leren. Wij bieden je alle mogelijkheden om je te ontwikkelen. Daarbij zullen we je vooral stimuleren om initiatieven te ontplooien, om zelf dingen uit te zoeken en om verbindingen te leggen tussen wat je je aan kennis eigen maakt en wat je uit je eigen ervaringen en de ervaringen van anderen kunt halen.

Kijk in de KPZ 4

Op de KPZ willen we je opleiden tot een uitzonderlijke leraar. We dagen je uit het maximale uit je opleiding te halen op het gebied van vakinhoudelijke kennis, maar vooral ook kennis op het gebied van zaken als mensenkennis, probleemoplossend denken en kijk op andere culturen en zienswijzen. Je bent straks een leraar die kinderen leert, op de manier waarop je zelf geleerd hebt: met het oog op persoonlijke ontwikkeling, open, warm, spelend, ervarend en kennis overdragend.

Kijk in de KPZ 5

Met de levensbagage die je opdoet tijdens je tijd op de KPZ, ben je ook in staat om bij te dragen aan de onderwijsverbetering van de school waar je straks gaat werken. Scholen zijn erg gebaat bij kritische medewerkers die kunnen meedenken en een visie hebben op de ontwikkeling van het kind in relatie tot de maatschappelijke context waarbinnen die plaatsvindt en de positie van de school.