Peter Verleg
Achtergrond voor blok

Peter Verleg

Voorzitter Raad van Toezicht

Ik heb een lange persoonlijke geschiedenis in het Hoger Onderwijs en met name in de lerarenopleidingen. Dat ervaar ik als een boeiend en belangrijk onderwijsdomein.
De Raad van Toezicht van KPZ erkent het grote maatschappelijke belang van het leraarschap: Leraar-zijn is een 'koninklijk' beroep dat statuur en waardering verdient. Hierbij spelen leraren zelf een belangrijke rol door zelfbewust de inspirerende en bemoedigende gesprekspartner te zijn voor kinderen, ouders en collega's, met een open blik naar 'buiten'. Leraren die gebruik maken van de ervaring en kennis van alle stakeholders in de omgeving van de scholen kunnen rekenen op waardering, erkenning en wederkerige inspiratie als partner in een ontwikkelingsproces van kinderen. Het beleid van de KPZ is aantoonbaar gericht op deze samenwerking met 'buiten', op innovatie en vraagsturing, waarbij de passie voor kwaliteitsontwikkeling opnieuw heeft geleid tot een conclusie: KPZ: misschien wel de beste pabo van Nederland? Dat is mooi en met name voor kinderen en ouders in het primair onderwijs van bijzonder belang. Als voorzitter van de Raad van Toezicht bewaak ik vooral dit maatschappelijk belang.