Achtergrond inleiding

Neem contact op voor meer informatie. We komen ook graag bij u langs!

De initiatiefnemers

Bert Thole
Ik ben werkzaam als docent Godsdienst/Levensbeschouwing aan KPZ. Mijn liefde voor het land Nepal, haar natuur, cultuur en inwoners bestaat al sinds 2000.

In het schooljaar 2000-2001 heb ik onbetaald verlof genomen en samen met mijn vrouw heb ik les gegeven aan een basisschool in Kathmandu, Nepal. We hebben in dat jaar een hele hechte band gekregen met dit prachtige land en vooral met vele vriendelijke mensen. Die band bleek zo sterk dat we in 2008 besloten hebben om weer een jaar met onbetaald verlof te gaan, ditmaal ook met onze kinderen die toen twee en vier waren. In en rond Pokhara hebben we op een aantal scholen leerkrachten in het basisonderwijs opgeleid en begeleid om ze verder te professionaliseren. Dat werkte goed en een aantal schooldirecteuren heeft ons dan ook verzocht om vaker dit soort opleidingen aan te bieden. Naar aanleiding van dit verzoek is de Stichting Theole opgericht. Op deze manier willen we zoveel mogelijk leerkrachten en daarmee kinderen in Nepal bereiken en een betere toekomst geven.

 Theo Hulshof
In 1994 kwam ik voor het eerst in Nepal. Ik was er voor een bezoek aan een ‘rescue- project’ waar ook onderwijs bij betrokken was. Het viel mij op dat er met weinig middelen veel aan de onderwijssituatie verbeterd kon worden en dat was het begin van een traject dat mij op veel plaatsen bracht in Nepal. Bijna elk jaar sindsdien bezocht ik Nepal om ervoor te zorgen dat met respect voor de cultuur onderwijsprogramma’s werden opgezet in verschillende plaatsen. Ook heb ik kunnen bijdragen aan het verbeteren en aan nieuwbouw van schoolgebouwen op vijf verschillende plaatsen in dit mooie land.

Als coördinator internationalisering op KPZ heb ik veel studenten ook de kans kunnen geven om stage-ervaring op te doen op scholen in deze projecten. Afgestudeerde vrijwilligers van de KPZ hebben in Nepal in deze projecten ook, soms een half of een heel jaar, een steentje bijgedragen om het een en ander tot een succes te maken. Op de vraag van drie Nepalese schooldirecteuren om samen een cursus op te zetten voor leerkrachten in het basisonderwijs in Nepal heb ik ja gezegd, omdat ik weet dat het echt een verschil maakt…..!

Katholieke Pabo Zwolle/Stichting Theole
T.a.v. Bert Thole
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
T + 31 (0)38 4217425
http://www.kpz.nl/de-kpz/stichting-theole/
stichtingtheole@kpz.nl
Rek.nr. NL18RABO0162364636
KvK 53168127