Donaties
Om onze onderwijsactiviteiten in Nepal te kunnen bekostigen, denk daarbij aan: cursussen, conferenties, steun voor het verbeteren van onderwijs in de dagelijkse praktijk, onderwijs en leermiddelen, maar ook het opzetten van een eenvoudige infrastructuur voor lange afstandsleren, vragen wij uw steun.

Geef uw steun voor dit project en laat leerkrachten, directeuren en scholen in Nepal een grote stap vooruit maken.
Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL18RABO0162364636, ten name van Katholieke Pabo Zwolle onder vermelding van Donatie Stichting Theole.

De Stichting Theole valt onder de ANBI-regeling.

ANBI 
Stichting Theole heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst.
Dat betekent dat Stichting Theole is goedgekeurd als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Ook is het een van de voorwaarden om een gift aan een goed doel te kunnen aftrekken van de belasting, zie verder www.belastingdienst.nl/giften.