Nepal is een land in ontwikkeling dat door interne politieke twisten jaren stil heeft gestaan op vele terreinen, ook op het gebied van onderwijs. Versterkt door de armoede heeft de ontwikkeling van het onderwijs nauwelijks kans gekregen. Tegenwoordig is het er weer wat rustiger en daardoor doen zich nu nieuwe mogelijkheden voor om de problemen aan te pakken.

Sinds 1995 lopen er ieder jaar studenten van KPZ stage op scholen in Kathmandu en Pokhara. Ze worden ondergedompeld in een andere, prachtige, maar soms ook confronterende cultuur. Ze leren omgaan met grote verschillen en met schaarste, ook in het onderwijs.

Op initiatief van een aantal hogeschooldocenten van de KPZ zijn er al vanaf 1995 enkele scholen gebouwd en zijn er in Nepal workshops gegeven ter verbetering van het curriculum van de opleiding van basisschoolleerkrachten in Nepal.

Van een aantal schooldirecteuren uit Kathmandu kwam de vraag of de KPZ wilde helpen met het opzetten van een lerarenopleiding primair onderwijs.

Gezien de relatie van Katholieke Pabo Zwolle met het land en omdat we vinden dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder reikt dan Zwolle, Nederland of Europa geeft de KPZ gehoor aan dit verzoek. Via een project van de stichting Theole maken we dat mogelijk.