Het doel van Stichting Theole is: de kwaliteit van het onderwijs in Nepal verbeteren door middel van het aanbieden van een lerarenopleiding in samenwerking met lokale partners.

De werkwijze van de stichting Theole heeft vijf uitgangspunten:

  • de ontwikkeling van kinderen, leerkrachten en directeuren gaat hand in hand;
  • altijd in samenwerking met bekende en betrouwbare lokale partners;
  • lokaal betekenisvol leren volgens het ‘meester-gezel’ principe;
  • tweezijdige bereidheid tot investeren in tijd, geld en energie;
  • minimale kosten en een maximaal leereffect!

Verloop

  • van 2012 tot en met 2014 is een groep van achttien leerkrachten in Pokhara opgeleid. Zij hebben allen het certificaat behaald;
  • deze leerkrachten leiden nu op hun beurt hun collega’s binnen de school op;
  • de scholen waarop zij werkzaam zijn hebben een zogenaamde Star School Platform opgericht, van waaruit zij hun kennis en ervaringen weer gaan delen met andere scholen, de zogenaamde Satellite Schools;
  • (oud-)docenten van de KPZ begeleiden dit traject en geven input en ondersteuning waar wenselijk, het initiatief ligt bij de scholen in Nepal.