Cambridge English

Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is sinds 2015 een officieel Cambridge Test Centre. Voor kandidaten die een formele kwalificatie in het Engels willen behalen organiseert de KPZ Cambridge English Examens. Deze examens worden vervaardigd door Cambridge English, één van 's werelds meest toonaangevende exameninstituten en kenmerkt zich door de hoge eisen aan de kwaliteit. De focus ligt op effectief communiceren in het Engels en taalvaardigheden als spreken, luisteren, lezen en schrijven worden getoetst.

Waarom doen kandidaten Cambridge examens?

Er zijn allerlei redenen waarom kandidaten een Cambridge examen doen. Voor de meeste kandidaten biedt een Cambridge certificaat praktische voordelen:

  • toelating tot een universiteit  of hogeschool;
  • toelating tot opleidingen die in het Engels worden gegeven;
  • verbetering van de positie op de arbeidsmarkt;
  • bijhouden van de voortgang in het Engels;
  • een wereldwijd erkend certificaat;
  • voor hun plezier en persoonlijke ontwikkeling.

 

Cursussen Cambridge Engels op FCE en CAE niveau

KPZ organiseert cursussen die voorbereiden op de Cambridge FCE (First Certificate in English) en CAE (Cambridge Advanced English) examens. Elke cursus is dus gericht op de Cambridge examens maar het examen is niet verplicht. Alle onderdelen komen aan bod: spreken, luisteren, schrijven, tekstbegrip, woordenschat en grammatica. De boeken zijn in bruikleen (Cambridge theorieboek) en zijn gericht op de examenstof. In de les oefent de cursist minimaal één examen.

 

Overzicht van de testdagen:

Type Examen

Speaking

Writing

Uiterste inschrijfdatum

FCE & CAE

4 november 2016

5 november 2016

20 september 2016

CAE

Nader te bepalen

1 maart 2017

20 januari 2017

FCE

Nader te bepalen

4 maart 2017

20 januari 2017

FCE

Nader te bepalen

7 juni 2017

20 april 2017

CAE

Nader te bepalen

6 juni 2017

20 april 2017

 

Informatie over inschrijving 

Wil je meer informatie omtrent Cambridge Engels of wil je je aanmelden, dan kun je contact opnemen met het KPZ Centrum voor Ontwikkeling 038-2038183 of via e-mail Cambridge@kpz.nl