Goedkeuring Ad

De KPZ heeft van de NVAO goedkeuring gekregen om de deeltijdopleiding Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie te starten per 1 september 2016.

Tijdens de informatieavond op 21 juni mochten we veel belangstellenden voor deze nieuwe opleiding verwelkomen. Dit maakt dat we in ieder geval met twee groepen starten; een groep op dinsdag- en donderdagavond en een groep op vrijdag.

Het ontwerpteam is bezig met de laatste voorbereidingen, zodat we na de zomervakantie goed van start kunnen gaan. Meer informatie over deze opleiding kan je hier vinden.