Studententevredenheid verhoogd!

Studenten zijn m.n. tevreden over de voorbereiding op het beroep leraar basisonderwijs.

In het voorjaar hebben heel veel studenten de moeite genomen om de Nationale Studenten Enquête (NSE) in te vullen. De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen participeren aan dit onderzoek. De NSE meet de studententevredenheid per hogeschool en berekent ook het landelijk gemiddelde. Donderdag 12 mei zijn de resultaten bekend gemaakt.

Op een vijfpuntsschaal is de totale score van de KPZ 4,24. In 2015 was dit 4,14.

Studenten zijn bevraagd op zeventien thema's. De hoogste scores waren voor de voorbereiding op de beroepsloopbaan (4,44), de stage (4,30) en de betrokkenheid en deskundigheid van de docenten (4,10).

We zijn heel trots op onze score! En natuurlijk blij met de eerlijke mening van onze studenten over hun studie en over de KPZ!
De komende tijd zullen de resultaten per categorie geanalyseerd worden en zullen er onder andere gesprekken volgen met studentenpanels. Wat gaat goed en waar zijn mogelijk aanpassingen nodig?

 Studiekeuze 123