Van RABO naar PABO

De verwachting is dat het lerarentekort landelijk op gaat lopen naar enkele duizenden. Daarnaast zal er sprake zijn van een grote vervangingsbehoefte. De schoolbesturen Primenius, Quo Vadis en SKO bieden daarom samen met de Rabobank en Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) een Talentenprogramma aan en werken samen om studenten en zij-instromers kansen te bieden en de risico’s voor het onderwijs te beperken.

CARRIÈRE MOGELIJKHEDEN IN HET ONDERWIJS, KINDEROPVANG, WELZIJN EN JEUGDZORG
Het Talentenprogramma is een samenwerking tussen verschillende regionale hogescholen en werkgevers in het onderwijs gericht op kinderen van 0-14 jaar. Het doel van deze samenwerking is om talenten te vinden én te behouden voor de kinderopvang en het onderwijs om zo ook voor de lange termijn verzekerd te zijn van krachten die bij de stichtingen passen. Daarnaast zal er sprake zijn van een grote behoefte aan vervangers, ook in de kinderopvang, welzijn en jeugdzorg. De verwachting is dat in de komende tijd meer werkgevers zich aansluiten bij dit Talentenprogramma.

INHOUD TALENTENPROGRAMMA
Geselecteerde deelnemers vanuit de financiële sector, banken en verzekeraars volgen een deeltijdopleiding aan een hogeschool. Zij zijn onderdeel van een stageleergroep op één van de praktijkleerplaatsen van de werkgevers en krijgen extra begeleiding. Daarnaast zijn er nog een aantal andere (financiële) voordelen.
Lees verder in de brochure Van RABO naar PABO.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

STICHTING PRIMENIUS
23 november en 30 januari
19.00-20.30 uur

SKO FLEVOLAND EN VELUWE
22 november en 31 januari
18.30-20.00 uur

STICHTING QUO VADIS
29 november en 1 februari
20.00 -21.30 uur