Onderwijsonderzoek
Het KPZ Onderzoekscentrum doet onderzoek op drie terreinen: taal, rekenen & wiskunde en vernieuwende onderwijsconcepten. Scholen kunnen een onderzoeksvraag voorleggen aan de leden van de onderzoeksgroep. 

Leden van de onderzoeksgroep:

 • dr. Wenckje Jongstra 
  Verantwoordelijk voor het onderzoek op het gebied van taal en lezen.
 • dr.ir. Petra Hendrikse 
  Verantwoordelijk voor het onderzoek op het gebied van rekenen en wiskunde. 
 • drs. Michelle Gemmink
  Verantwoordelijk voor het onderzoek op het gebied van vernieuwende onderwijsconcepten. 

Onderzoeksactiviteiten
Mogelijke onderzoeksvragen van scholen zijn:

 • het verzamelen van data m.b.t. de resultaten van een bepaald vak, een bepaalde groep of een bepaalde lesmethode;
 • de analyse van taal- en leesresultaten;
 • de analyse van rekenresultaten;
 • de interpretatie van toetsresultaten;
 • de observatie, analyse en interpretatie van leerlinggedrag;
 • de observatie, analyse en interpretatie van leraarsgedrag;
 • de vertaling van wetenschappelijke literatuur naar toepassing in de klas.

Scholingsactiviteiten
Leraren kunnen geschoold worden in het doen van onderzoek in de eigen klas. Ook bestaat er de mogelijkheid om opgeleid te worden tot onderzoekscoördinator.