Derks, J., Pauw, I. (2008). Onderzoek voor het onderwijs: Pabotaal: woordenboek of lexicon? Veerkracht 5/3, 25-27.

Pauw, I. (2008). Het verhaal over de stage als middel om de reflectie te verbeteren. Veerkracht 5/2, 26-27

Pauw, I. (2008). Onderzoek naar het vertellen, verzinnen en schrijven van verhalen op de basisschool. Vertel eens 3/2, 28-29.

Pauw, I. (2008). De verhalenpoes als didactisch hulpmiddel bij het vertellen, verzinnen en schijven van verhalen. Vertel eens 3/3, 34-36

Pauw, I. (2008). Vrolijke en verdrietige verhalen vertellen in groep 5. Vertel eens 3/4

Pauw, I. (2008). Onderzoek voor het onderwijs. Leren van verhalen vertellen, verzinnen en schrijven. Veerkracht 6/1, 26-27

Pauw, I, Geldens, J., Geerdink, G. (2008). The power of three: drie doctores vertellen hun verhaal. VELON. Tijdschrift voor Lerarenopleiders 29/1, 31-35.