Leeuw, B. van der, Israel, T., Pauw, I., & Schaufeli, A. (2009). Kennisbasis Nederlandse taal voor de lerarenopleiding basisonderwijs. Den Haag: HBO-raad.

Pauw, I. (2009). Wat vertellen leerlingen over personages in hun verhalen? Vertel eens 4/3, 36-38.

Pauw, I. (2009). Vertellen: wat is een gebeurtenis? Vertel eens 4/1, 50-51

Pauw, I. (2009). Onderzoek voor het onderwijs. De eerste resultaten van het onderzoek naar het vertellen van verhalen in groep 5. Veerkracht 6/3, 25-27.

Pauw, I. (2009). Wat vertellen leerlingen over personages in hun verhalen? Vertel eens 4/3, 36-38.

Pauw, I. & Visser, D. (2009). Onderzoek voor het onderwijs. Leren van je verhaal in de stage. Veerkracht 7/1, 26-27.

Schrijver, E. & Pauw, I. (2009). De pabowereld in woorden. Onderzoek naar de professionele pabotaal van eerstejaarsstudenten. Lezing VELON-congres 2 en 3 februari te Gent. Zwolle: interne publicatie.

Schrijver, E. & Pauw, I. (2009). Onderzoek voor het onderwijs. Professionele pabotaal: welke woorden heeft een student nodig? Veerkracht 6/2, 26-27.