Corjanus, J. & Pauw, I. (2000). Tekst verwerken. Voortgezet technisch lezen. Leesboek, Praktijkboek, Werkboek en Kopieerboek groep 4. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Corjanus, J. & Pauw, I. (2000). Tekst verwerken. Voortgezet technisch lezen. Leesboek, Praktijkboek, Werkboek en Kopieerboek groep 5. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Corjanus, J. & Pauw, I. (2001). Tekst verwerken. Voortgezet technisch lezen. Leesboek, Praktijkboek, Werkboek en Kopieerboek groep 6. Groningen/ Houten: Wolters-Noordhoff.

Corjanus, J. & Pauw, I. (2001). Tekst verwerken. Voortgezet technisch lezen. Praktijkboek en Werkboek groep 7&8a. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Corjanus, J. & Pauw, I. (2001). Tekst verwerken. Voortgezet technisch lezen. Praktijkboek en Werkboek groep 7&8b. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Corjanus, J. & Pauw, I. (2001). Het geheim van het pretpark. Cd-rom. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Corjanus, J. & Pauw, I. (2002). Tekst verwerken. Voortgezet technisch lezen. Methodehandleiding. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. 

Dam, E. van & Pauw, I. (2004). Actieonderzoek, dat doen we toch al lang? Werken volgens plan. Veerkracht 1/2, 27-29.

Pauw, I. (1981). Taalexpressie als taalvaardigheid I. Taalexpressie is de beoefening van speelse vormen van taalverkeer. In: Steehouder, M.F. & Jansen, C.J.M. (eds). Taalbeheersing 1981. Lezingen op het VIOT-taalbeheersingscongres op 8, 9 en 10 september 1981 aan de Technische Hogeschool Twente, p.20-32. Enschede: Technische Hogeschool Twente.

Pauw, I. (1983). Indelen en onderverdelen. Een retorisch onderzoek naar opvattingen over de kenmerken van taalexpressie. Groningen: Scriptie RUG.

Pauw, I. (1986). Creatieve taalvaardigheid: rommelen we wat aan, of werken we volgens plan? In: Het Schoolvak Nederlands in het voortgezet onderwijs. Een conferentieverslag. VALO-moedertaal, p. 171-179. Enschede.

Pauw, I. (2003). Van poelier tot pooier. De woordenschat van eerstejaarsstudenten aan de pabo. Veerkracht 1/1, 4-9.

Pauw, I. (2006a). Blikt u terug of denkt u na? Over de kunst van het reflecteren. Veerkracht 3/2, 20-22.

Pauw, I. (2006b). Reflecteren: van reflectie naar reflexie.Talige basis voor reflectieverslagen. ORD-congres 2006, 10-12 mei 2006, Amsterdam.

Pauw, I. (1989). Visie-ontwikkeling. Van persoonlijkheidsvorming naar kunstzinnige vorming. In: Pauw, Ietje & Vreeken, Lucas (eds.). Van expressie tot theater. Tien jaar drama-onderwijs in Kampen. p. 37-46.

Pauw, I. & Ven, P.H. van de (2005a). Wat reflecteert een reflectieverslag? Een retorisch onderzoek. VELON. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 26/1, 14-22.

Pauw, I. & Ven, P.H. van de (2005b). Reflection reports: ready-made or skilful design? International Practitioner Research Conference & Collaborative Action Research Network Conference 2004.  4-6 November, Utrecht.

Pauw, I & Vreeken, L. (eds). (1989). Van expressie tot theater. Tien jaar drama-onderwijs in Kampen. Zwolle/Kampen: Christelijke Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens, afdeling Theaterschool.