Ende, H. van den, & Pauw, I. (2014). Vijftig vensters op de jeugdliteratuur bieden een panoramisch vergezicht…Veerkracht 11(2), 12-14.

Gemmink, M., & Pauw, I. (2014). Wat is de waarde van onderzoek op academische scholen? De uitkomsten van een enquête? Veerkracht 11(1), 31-33.

Pauw, I. (2014). Taalonderzoek in de praktijk. Pabo-student Maaike Remmers over het concentrisch toepassen van de leerlijn begrijpend lezen  op schoolniveau. Meer Taal, 1(2), 24-25.

Jongstra, W., Adolfsen, A., & Pauw, I. (2014). Hoe ziet de leesattitude van onze studenten eruit? Een onderzoek naar leesprofielen onder studenten van de Katholieke Pabo Zwolle. A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.). 28ste Conferentie Onderwijs Nederlands, pp. 141-144. Gent: Academia Press.

Pauw, I. (2014). Taalonderzoek in de praktijk. Sharon Holterman over het effect van woordleerstrategieën op de woordenschat van leerlingen en de samenhang met de leesvaardigheid. Meer Taal, 1(3), 24-25.

Pauw, I. (2014). De KPZ-onderzoeksprijs 2014. Veerkracht 11(3), 16-17.

Pauw, I. (2014). Gecertificeerde onderzoekscoördinatoren. Veerkracht 11(3), 18-19.

Pauw, I., & Bouwhuis, B. (2014). Narrative Writing in Primary Education. R. Bouwer, M. Braaksma, M. Koster, S. Rietdijk, G. Rijlaarsdam, & H. van den Bergh (Eds.). Program & Abstract Book Research School on Writing & Conference on Writing Reseach, pp. 435-436.  Utrecht/Amsterdam/Antwerp: COWR.

Pauw, I., & Bouwhuis, B. (2014). Verhalen vertellen, verzinnen en schrijven: de narrratieve ontwikkeling van leerlingen. Veerkracht 11(2), 28-32.

Pauw, I., & Lint, P. van (2014, 3e herziene druk). Ev’n Prakkezer’n. Handleiding voor narratieve reflectie. Zwolle: KPZ.

Pauw, I., Jongstra, W., Gemmink, M. (2014). Het narratieve essay als spiegel van de professionele identiteit van de leraar. Presentatie Veloncongres 10 en 11 maart, Zwolle. Opgehaald van www.velon.nl