Bouwhuis, B. & Pauw, I. (2010). Door verhalen taalvaardiger? In A. Mottart & S. Vanhooren (eds.), Vierentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp. 24-28). Gent: Academia Press.

Diederen, S., Geldens, J., Pauw, I., Popeijus, H. & Brand-Gruwel, S. (2010). Professionele onderzoekstaal in lerarenopleidingen basisonderwijs. Postersessie gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen, 2010, Enschede.

Pauw, I. (2010). Kennisbasis Nederlandse taal voor de pabo. Pabokennis bruikbaar voor de basisschool? Taal Lezen primair 2, 2-6.

Pauw, I. & Bouwhuis, B. (2010). De introductie van pictokaarten ter ondersteuning voor het    verzinnen van verhalen in groep 6. Vertel eens 5(2), 24-26.

Pauw, I, & Bouwhuis, B. (2010). Onderzoek voor het onderwijs. Verhalen verzinnen in groep 6: de avonturen van een tweeling. Veerkracht 7(2), 26-27.

Pauw, I. & Ven, P-H., van de (2010). Narratieve reflectie: Leren van je stageverhalen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders 31(12) 27-32.

Pauw, I. & Visser, D. (2010). Reflecteren wordt steeds leuker! Veerkracht 7(3), 26-27.

Pauw, I. Visser, D., Schrijver, E. & Bouwhuis, B. (2010). Leren van je verhaal in de stage.              Narratieve reflectie voor aanstaande leraren. Zwolle: KPZ InDruk.

Schrijver, E., Visser, D. & Pauw, I. (2010). Professionele taal als middel tot professionalisering van studenten èn opleiders. Paper gepresenteerd op het VELON-congres Lerarenopleiders Nederland, 2010, Noordwijkerhout.

Ven, P-H., van de, Leeuw, B., van der, Pauw, I. & Smit, M. (2010). Schrijven op de pabo - wat weten we uit onderzoek? Levende Talen Tijdschrift 11(2), 30-39.