Bouwhuis , B. & Pauw, I. (2013). De narratieve en talige ontwikkeling van Selena in groep   5, 6 en 7. Verslag van een driejarig verhalen traject. Veerkracht 10(3), 24-27.

Ende. , H. van den & Pauw, I. (2013). Een veelstemmige canon van de jeugdliteratuur (2). Veerkracht 10(3), 4-7.

Kooy, M. & Pauw, I. (2013). Developing professional identity of teachers through narratives. Paper presented at the International Study of Teachers and Teaching (ISATT), 2013, Gent.

Pauw I. (2013). Water uit de wc’s. Openingen in verhalen van aanstaande leraren als onderdeel van narratieve reflectie. In I. van den Berk & L. Herrlitz-Biró (eds.), Von Eisbergen und ihren Spitzen. Spuren eines wissenschatlichen Werdegangs. Festschrift für Wolfgang Herrlitz(pp. 110-114). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann.

Pauw, I. (2013). Professionele taal, de student en de lerarenopleider van de pabo. Tijdschrift voor Lerarenopleiders 34(4), 119-129.

Pauw, I. (2013). Praktijkonderzoek. Pabo-student Nelissa Memelink over de integratie van woordenschat bij de zaakvakken. Meer Taal 1(1), 24-25.

Pauw, I. & Bouwhuis, B. (2013). Taalvaardiger door verhalen. In A. Mottart & S. Vanhooren (eds.), Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp. 38-41). Gent: Academia Press.

Pauw, I. & Ende, H. van den (2013). Moet je verplichte titels lezen of niet? Dat is de vraag. Veerkracht 10(2), 4-7.

Pauw, I. & Jongstra, W. (2013). The development of narrative structures in stories of terachers. Paper presented at the International Association for the  Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE), 2013, Paris.

Pauw, I., Jongstra, W. & Hendrikse, P. (2013). Leraren leren onderzoek doen. Presentatie op het VELON-congres Lerarenopleiders Nederland en Vlaanderen, 2013, Groningen.

Pauw, I. & Lint, P. van (2013, 2e druk). Ev’n Prakkezer’n. Handleiding narratieve reflectie. Zwolle: KPZ.

Pauw, I. & Lint, P. van. (2013). Jonkvrouwen redden en draken verslaan. De andere dimensie van de narratieve reflectie. Veerkracht 10(3), 28-32.