Achtergrond inleiding

Katholieke Pabo Zwolle heeft in samenwerking met hogeschool Viaa en ROC Landstede en Menso Alting een Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie ontwikkeld. De opleiding is gericht op mbo-4 studenten of mbo opgeleiden van de opleidingen Onderwijsassistent, (specialistisch), Pedagogisch medewerker, Pedagogisch medewerker kinderopvang, jeugdzorg, sociaal cultureel werk en BOS-medewerker.

De Ad deeltijdopleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie is gestart op 1 september 2016. 

Tweejarige hbo-opleiding
De Associate degree (Ad) Pedagogisch Professional Kind en Educatie is een tweejarige hbo-opleiding (niveau 5) met een beroepsprofiel gericht op bestaande, actuele en nieuwe competenties, rollen en functies in de sector Kind en Educatie. In het beroepsprofiel zijn vier rollen te onderscheiden: pedagogisch professional, verbinder, vormgever en initiator. 

De opleiding leidt op voor functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg. Zij leidt studenten op die vanuit specifieke kennis en vaardigheden, een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar.

Afgestudeerden kunnen werkzaam zijn binnen samenwerkende, geïntegreerde of zelfstandige organisaties in een van de bovengenoemde domeinen. De Pedagogisch Professional kan werken binnen een interdisciplinair team en omgaan met de diverse betrokkenen binnen de sociale omgeving van het kind. 

Zwolse samenwerking
De Ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie is ontwikkeld door Katholieke Pabo Zwolle (KPZ), Hogeschool Viaa en de ROC’s Landstede en Menso Alting. In september 2016 zijn er drie groepen gestart en in september 2017 zijn er vier groepen. 

Bekijk hier de brochure van de opleiding.

Vera PPKE
Achtergrond voor blok

Vera Lier

Student Ad-opleiding PPKE

Ik volg de Ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie omdat het een mooie aanvulling is op mijn diploma onderwijsassistent. Mijn verwachtingen zijn dat ik mijn kwaliteiten kan meenemen tijdens deze opleiding en mij verder kan verdiepen in de ontwikkeling van kinderen. Tevens wil ik mijn talenten inzetten om kinderen, die het nodig hebben, optimaal te begeleiden. Vooral in de maatschappij waar zoveel druk ligt op de mens, moeten we juist niet de kinderen vergeten die het niet zo makkelijk kunnen bijbenen. Ik vertrouw er op dat deze kleinschalige hogeschool mij helpt om mijn doel te bereiken.