Achtergrond inleiding

Aan de opleiding zijn diverse kosten verbonden, zoals het collegegeld, de kosten voor boeken en de academiebijdrage.

Deeltijd
Het collegegeld voor de deeltijdopleiding is voor 2017/2018 €1400,-. In de collegegeldwijzer vind je informatie over het instellingscollegegeld. 

Naast het collegegeld kost het boekenpakket ongeveer €850,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding. 
Niet alle uitgaven die de school in het belang van het onderwijs of voor de persoonlijke vorming van de student doet, worden door het rijk gesubsidieerd. Hierbij kan gedacht worden aan werkweken, excursies en culturele activiteiten. Hiervoor ontvangt de student een aparte factuur gedurende het schooljaar. 

Het is hierbij mogelijk om in maandelijkse termijnen te betalen. 

Voor het volgen van een deeltijdopleiding krijg je geen studiefinanciering.
Wel is het eventueel mogelijk om je studiekosten en andere scholingsuitgaven via de belasting terug te vragen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.