Heb jij een mbo-4 opleiding of havo gedaan, dan kun je doorstuderen in het hoger beroepsonderwijs. In de toekomst kun je kiezen uit twee mogelijkheden:

  • het volgen van een Bacheloropleiding
  • het volgen van een Associate degree (Ad)


De Associate degree is een tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs (niveau 5). 

De opleiding
De Ad is een opleiding waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen en met elkaar worden verbonden. Er wordt theoretische kennis opgedaan binnen het vakgebied en praktische vaardigheden worden ontwikkeld in de praktijk. De opleiding wordt aangeboden voor iedereen met een relevante mbo-4 vooropleiding of een havo-diploma. Aan het eind van de opleiding behaal je een wettelijk erkend diploma (Associate degree).

De Ad’s worden in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld en bieden goede kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In de komende jaren zullen er steeds meer mogelijkheden ontstaan voor het volgen van een Associate degree in de regio Overijssel bij de verschillende hogescholen.

Meer informatie over Associate degree
Ben je geïnteresseerd in een Ad en de mogelijkheden? Je kunt op verschillende websites meer informatie vinden. Een overzicht van Ad's vind je op www.studiekeuze123.nl of www.deassociatedegree.nl. Op www.rijksoverheid.nl vind je meer gedetailleerde informatie over de Bachelors, Masters en Ad's in het hoger beroepsonderwijs. 

Medewerker mediatheek
Achtergrond voor blok

Tom Hooijer

Student Ad PPKE

“Ik vind het fantastisch om de voldoening in de ogen van een kind te zien wanneer hij of zij iets nieuws heeft geleerd of een andere kijk op iets heeft gekregen. Omdat ik niet precies wist welke opleiding daar nu het beste bij paste, kwam ik uit bij de Ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Een tweejarige opleiding die binnen het pedagogisch werkveld talloze kansen biedt om aan de slag te gaan met kinderen van 0 tot 14 jaar in de breedste zin van het woord, met daarnaast uitstroommogelijkheden naar allerlei andere hbo-opleidingen om me verder te specialiseren. Dat klonk voor mij als een perfecte oplossing! Ik vind het erg fijn dat er binnen de opleiding een goede balans tussen theorie en praktijk is zodat ik met behulp van praktijkvoorbeelden de theorie helder kan toepassen tijdens mijn stage. Daarnaast helpt het ook dat de school kleinschalig is, omdat ik nu heel makkelijk de juiste personen kan vinden waar ik mijn vragen aan kan stellen en het brengt de sfeer van de school ook ten goede!”