Achtergrond inleiding

We zijn in september 2016 gestart met de deeltijdopleiding. De voltijdopleiding volgt later.

Je kunt je aanmelden voor de opleiding PPKE wanneer je een relevante mbo-4 vooropleiding heb afgerond zoals: Onderwijsassistent en (specialistische) Pedagogisch medewerker, Pedagogisch medewerker kinderopvang, jeugdzorg, sociaal cultureel werk en BOS-medewerker, sport- en bewegingscoördinator. Wanneer je vooropleiding niet direct aansluit, nodigen we je uit voor een adviesgesprek om af te stemmen of de opleiding passend is.  

Als student dien je bij de aanvang van het eerste studiejaar relevant werk (betaald of onbetaald) te verrichten bij een instelling binnen de domeinen: onderwijs, kinderopvang, welzijn of jeugdzorg. Je werkt minimaal 16 uur per week waarvan je gemiddeld 4 uur per week flexibel in kunt zetten. Deze flexibele uren neem je op in overleg met je werkgever. Het gaat hierbij om het uitvoeren van opdrachten en het opdoen van ervaring binnen de eigen organisatie of in een ander domein. Dit zal vastgelegd worden in een tripartiete- en praktijkovereenkomst tussen jou, je werkgever en de opleiding. Je praktijkplaats moet worden goedgekeurd door de opleiding.

In het studiejaar 2016/2017 werden er bij de start van de opleiding assessments voor natuur/aardrijkskunde/geschiedenis afgenomen. Dit geldt ook voor het studiejaar 2017/2018.

Wanneer je niet in het bezit bent van een afgeronde relevante vooropleiding op tenminste mbo 4 niveau, dan kun je toegelaten worden op basis van relevante reeds verworven competenties. Je dient echter wel een cognitieve toelatingstoets (21 + toets) te doen. 

21+ Toets
Je kunt bij ons de 21+ toets (Colloquium doctum/Toelatingsonderzoek) maken wanneer je 21 jaar of ouder bent en niet toelaatbaar met het diploma van jouw vooropleiding. Toelaatbaar ben je met een mbo-diploma niveau 4 of met een havo/vwo diploma.

Wanneer je voor de 21+ toets slaagt, ontvang je hiervan een bewijs: de zgn. toelatingsbeschikking. Met deze toelatingsbeschikking ben je toelaatbaar voor onze opleiding Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Je kunt maar één keer per kalenderjaar deelnemen aan de 21+ toets. Aan het deelnemen aan de 21+ toets zijn geen kosten verbonden.

Het 21+ toelatingsonderzoek bestaat uit drie verplichte onderdelen:

  • Tentamen Nederlandse taal- referentieniveau 3F
  • Motivatie en position paper
  • Assesment


21+ toets aanvragen 

Voor deelname aan de 21+ toets, vul je het formulier ‘Verzoek tot het afleggen van een 21+ toets’ in. Na ontvangst van je verzoekformulier, sturen we je een uitnodiging met datum, tijd en plaats voor de toets. Ook sturen we je oefenmateriaal voor deze toets zodat je je kunt voorbereiden.