Tot welke beroepen en functie(schalen) zal de Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie opleiden?
Op dit moment kennen de domeinen onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomsten, waarin bestaande functies en salarisschalen in vastgesteld zijn. Wij kunnen als opleiding niet bepalen in welke functies en salarisschalen studenten na deze opleiding terecht komen. Wel hebben wij overleg met de brancheverenigingen en werkgevers over deze nieuwe opleiding, huidige- en toekomstige functies en het passende salarisniveau. 

Ik zou graag de specialisatie onderwijs willen doen; krijg ik dan voldoende verdieping om mijn functieomschrijving meer RT-er te mogen noemen? 
Nee, dat kan niet.

Toch nog vragen? 
Heb je vragen over deze opleiding, mail dan naar: aspirant@kpz.nl en wij zullen je vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Medewerker International office
Achtergrond voor blok

Lotte Akkermans

Student Ad PPKE

De Ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie startte voor mij op het juiste moment. Ruim vijf jaar ben ik werkzaam als pedagogisch medewerkster bij een kindcentrum. Sinds anderhalf jaar ben ik gestart met een combinatiefunctie pedagogisch medewerkster en onderwijsassistent. Dit betekent dat ik twee middagen op de basisschool aanwezig ben om de leraren te ondersteunen. Ik heb echter alleen mijn diploma pedagogisch medewerker. Door de opleiding PPKE kan ik mijn kennis vergroten en vaardigheden verder ontwikkelen en dit direct toepassen op de school waar ik werk. Mijn eerste indruk van de opleiding: een opleiding met veel mogelijkheden voor mensen die werken met kinderen, om hun kennis te verbreden.