Achtergrond inleiding

Op KPZ word je opgeleid op tot leraar basisonderwijs. Als je door werk of privéomstandigheden geen voltijdopleiding kan of wil volgen, biedt de deeltijopleiding uitkomst. Al ruim 25 jaar kunnen studenten van 21 tot 50 plus bij ons een deeltijdopleiding volgen. Na het afronden van de deeltijdopleiding ben je startbekwaam om met kinderen van vier tot en met twaalf jaar te werken.

Vierjarige deeltijdopleiding
Je kunt de deeltijd opleiding aan KPZ volgen als je een diploma vwo, havo of mbo niveau 4 behaald hebt.

Ben je niet in het bezit van één van bovenstaande diploma's, dan is er een andere mogelijkheid om toch toegelaten te kunnen worden. Je kunt bij ons de 21+ toets (heeft ook de benaming colloquium doctum) maken wanneer je 21 jaar of ouder bent en niet toelaatbaar bent met het diploma van je vooropleiding.
Wanneer je voor de 21+ toets slaagt, ontvang je van ons hiervan het bewijs, de zgn. toelatingsbeschikking. Met deze toelatingsbeschikking ben je toelaatbaar tot onze hbo-opleiding ‘Leraar Basisonderwijs’, indien je ook aan de overige toelatingseisen voldoet (=landelijke pabo toelatingstoetsen behaald). Neem per e-mail contact op met de studentenadministratie om het deelname-/verzoekformulier op te vragen: aspirant@kpz.nl

De deeltijdopleiding bestaat uit vier studiejaren. Ieder studiejaar bestaat uit twee semesters.  Een semester bestaat uit lesweken, toetsweken en stageweken. Per studiejaar is de totale studiebelasting 60 credits. De opleiding omvat in totaal 240 credits. 

Gedurende een lesperiode komen steeds tien modules of vakken aan bod. Voor ieder semester zijn aparte periodeboeken samengesteld. Deze helpen je om overzicht te krijgen op de studie, toetsing en praktijkopdrachten, zodat je deze goed kunt plannen en uitvoeren. Als student volg je de lessen op de pabo en loop je één of meerdere dagen per week stage.

Verkort traject
Het verkorte traject is bestemd voor studenten met als vooropleiding: hbo-bachelor, hbo-master, wo-bachelor of wo-master. 

Er zijn drie trajecten:

 • het nominale traject: 2,5 jaar;
 • de snelle route: 2 jaar;
 • de langere route: 3 jaar.

Voor het verkorte traject zijn er verplichte intakegesprekken zonder juridische consequenties over wederzijdse verwachtingen. Na driekwart jaar vindt er een ontwikkelgesprek plaats over de geëigende route; de regie blijft bij de student.

Er zijn vrijstellingen van 120 credits mogelijk op grond van het basis van meta-cognitieve vaardigheden. Tijdens de opleiding zijn er in principe geen vrijstellingen op grond van EVC's (uitzonderingen op deze regel worden bepaald door de examencommissie). 

Lestijden
De opleiding is een avondopleiding. We verwachten van je dat je dinsdag- en donderdagavond beschikbaar bent voor de pabo en dertien keer per studiejaar op zaterdag. Je moet minimaal één dag beschikbaar zijn voor je stageschool. Per periode krijg je een overzicht van het rooster en de stage- en toetsdagen.

De lestijden op dinsdag en donderdag

 • Les 1     18:00 - 19.30 uur
 • Les 2     20:00 - 21.30 uur


De lestijden op zaterdag 

 • Les 1     09.00 - 10.30 uur
 • Les 2     10.45 - 12.15 uur
 • Les 3     12.45 - 14.15 uur
 • Les 4     14.30 - 16.00 uur


Begeleiding
Goede begeleiding tijdens studie en stage vinden wij erg belangrijk. In de begeleiding staan altijd je eigen kwaliteiten centraal ten opzichte van het beroep leraar basisonderwijs. We kijken naar jouw mogelijkheden, maar stellen ook eisen zodat jij een topleraar wordt. De specifieke zorg die we kunnen bieden is terug te vinden in ons Zorgschema.

 • De studieloopbaanbegeleider (SLB’er) zorgt voor directe studiebegeleiding tijdens de contacturen die in het rooster zijn ingepland. Je wordt geïnformeerd over de organisatie en de inhoud van de opleiding, bespreekt ervaringen naar aanleiding van de stage en je wordt begeleid in je studieplanning.
  In pabo 3 en 4 komt het accent steeds meer op jouw eigen ontwikkeling te liggen. Ook de rol van de studieloopbaanbegeleider verandert. In elk studiejaar heb je in ieder geval 2x per jaar een individueel gesprek met je SLB’er over jouw studievoortgang.
 • De vakdocenten zijn verantwoordelijke voor de theoretisch vorming en de koppeling naar de praktijk.
 • Tijdens stage (praktijk) word je begeleid door de mentor van de stageschool. Daarnaast heb je gesprekken met een rayondocent over je functioneren op de basisschool.
 • De opleidingsmanager heeft het totaaloverzicht over het functioneren van de studenten. Wanneer er door een overmachtssituatie aanpassingen nodig zijn om de studie mogelijk te maken, gaat de opleidingsmanager samen met de SLB’er met je in gesprek over alle mogelijkheden.