Inschrijven

 • Tussen 1 oktober en 31 augustus kun je je aanmelden voor de deeltijdopleiding via Studielink, de online inschrijfapplicatie voor het Hoger Onderwijs.
 • Wanneer wij jouw inschrijverzoek via Studielink hebben ontvangen, sturen we je per e-mail informatie met betrekking tot het verloop van de inschrijving.
 • Je ontvangt een e-mail met inloggegevens voor de KPZ portal, onze intranetpagina met informatie over de start van de opleiding.
 • Je wordt ingeschreven als je aan alle toelatingseisen hebt voldaan.


Vierjarige deeltijdopleiding
Je kunt een opleiding aan de KPZ volgen als je een diploma vwo, havo of mbo niveau 4 behaald hebt. Daarnaast gelden er bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de Pabo. Sinds 2015 moeten havisten en mbo’ers die de Pabo willen volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken. Zij moeten getoetst worden op kennis over de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Studenten met een vwo-diploma of een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn vrijgesteld van de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Op de site www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie over deze bijzondere nadere vooropleidingseisen en de landelijke Pabo toelatingstoetsen van Cito. Wanneer je je hebt aangemeld via Studielink voor de Pabo ontvang je een e-mail met informatie over de toelatingstoetsen met daarin een link voor directe toegang tot het inschrijfsysteem van Cito. Via dit systeem maak je een keuze voor de datum, tijdstip en locatie van de toelatingstoetsen die je moet maken.

Ben je niet in het bezit van één van bovenstaande diploma's, dan is er een andere mogelijkheid om toch toegelaten te kunnen worden op KPZ. Je kunt bij ons de 21+ toets (Colloquium doctum/ Toelatingsonderzoek) maken wanneer je 21 jaar of ouder bent.

Ben je geslaagd voor de 21+ toets, dan ontvang je hiervan het bewijs, de zgn. toelatingsbeschikking. Met deze toelatingsbeschikking ben je toelaatbaar voor onze opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) als je daarnaast ook aan de andere toelatingseisen voldoet. Kijk hiervoor op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

De 21+ toets is een schriftelijk tentamen met een tijdsduur van gemiddeld drie uur. Aan de 21+ toets zijn geen kosten verbonden. Je kunt maar één keer per kalenderjaar deelnemen aan de 21+ toets. Hieronder vind je een link om je aan te melden voor de 21+ toets. Na je aanmelding ontvang je zo spoedig mogelijk de uitnodiging en oefenmateriaal voor de 21+ toets.

Inhoud en normering toelatingsonderzoek
          1. Het schriftelijke toelatingsonderzoek bestaat uit:

 • spellingvaardigheid;
 • formuleren;
 • tekstverklaring;
 • een rekentoets.

  2. Je bent geslaagd voor het toelatingsonderzoek wanneer je hebt voldaan aan de volgende eisen:
 • minimaal 30 punten;
 • voor elk onderdeel ten minste een 4,0;
 • niet meer dan twee onvoldoendes (waarbij minder dan 5.0 geldt als twee onvoldoendes). 


Klik hier om je aan te melden voor de 21+ toets


Verkorte deeltijdopleiding

Je kunt de tweejarige deeltijdopleiding aan de KPZ volgen als je een hbo-diploma, met een totaal aantal van 240 credits, hebt behaald. Ook kun je deze deeltijdopleiding volgen wanneer je de bachelorfase WO hebt behaald.
NB.
Het maken van landelijke Pabo toelatingstoetsen is voor deze opleiding niet van toepassing (studenten met een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn namelijk vrijgesteld van deze bijzondere nadere vooropleidingseisen)

Summercourse
Alle studenten aan een opleiding tot Leraar Basisonderwijs moeten het eerste jaar een taal- en rekentoets maken én halen. Om je goed op deze toetsen voor te bereiden, kun je voor aanvang van de opleiding Summercourse volgen op de KPZ. Je kunt kiezen voor taal of rekenen, maar ook voor beide vakken. Een goede start van je studie! Summercourse vindt plaats in juni 2017. Informatie hierover zal te zijner tijd op KPZ Portal te vinden zijn. Wanneer je je hebt aangemeld via Studielink, ontvang je in de maand mei een e-mail met inloggegevens voor KPZ Portal, onze intranetpagina met informatie over de start van de opleiding.