Achtergrond inleiding

Aan de opleiding zijn diverse kosten verbonden, namelijk het collegegeld, de kosten voor boeken en de academiebijdrage.

Collegegeld
Het collegegeld voor studiejaar 2017-2018 bedraagt € 1400,-. In de collegegeldwijzer vind je informatie over het instellingscollegegeld. 

Niet alle uitgaven die de school in het belang van het onderwijs of voor de persoonlijke vorming van de student doet, worden door het rijk gesubsidieerd. Hierbij kan gedacht worden aan werkweken, excursies en culturele activiteiten. Hiervoor ontvangt de student een aparte factuur gedurende het schooljaar.

Kosten voor boeken
De kosten voor boeken in het eerste jaar zijn het hoogst; deze bedragen ongeveer € 850,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

Tegemoetkoming in de studiekosten
Als je als deeltijdstudent een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. De tegemoetkoming leraren bestaat uit een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op: 
https://duo.nl/particulieren/leraar/een-tegemoetkoming-voor-leraren/tegemoetkoming-voor-wie.asp

Monique van Riezen
Achtergrond voor blok

Monique van Riezen

Student deeltijdopleiding

“Ik volg de vierjarige deeltijdopleiding. Ik heb altijd al het idee gehad dat ik voor de klas wilde staan, maar ik zag er steeds tegenop dat ik dan ook vier jaar zou moeten studeren. Uiteindelijk dacht ik: als ik er nog langer mee wacht gebeurt het nooit meer. Toen heb ik dus de knoop doorgehakt. Gelukkig, want ondanks dat het heel druk is, is het ook heel erg leuk. Ik geniet er echt van!”