Achtergrond inleiding

Vind je het interessant om te lezen hoe onderwijskundigen als Piaget en Vygotsky denken over leren? Past het bij jou om naast het opdoen van praktijkervaring in stages je ook grondig te verdiepen in theorie? Hou je van denkwerk en stel je vaak kritische vragen? Zoek je graag iets uit en wil je leren hoe je dat systematischer kunt doen met behulp van onderzoek? Dan is misschien de premaster onderwijswetenschappen iets voor jou. 

Klik door naar de volgende pagina's: algemene informatie, lesaanbod, inschrijven, stage, stage in het buitenland, kosten, studiekeuzeactiviteiten, Paboys, studievereniging Eudaimon.

De KPZ biedt een premaster aan samen met de Open Universiteit.

Een succesvolle afronding van de premaster biedt na de pabo direct toegang tot de universitaire Master Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. De Master bestaat uit acht modules waarin onderzoek en leren centraal staan.

Voor wie?

  • de student die meer cognitieve uitdaging wil tijdens de pabo-opleiding en zijn of haar onderzoekvaardigheden wil verbeteren;
  • de student die de ambitie heeft om resultaten van onderwijskundig onderzoek te gebruiken om eigen professioneel handelen én het onderwijs in de (stage)school te verbeteren;
  • de student die de ambitie heeft om direct na de bachelor opleiding een wetenschappelijke Master Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit te volgen;
  • de student die bereid is extra te investeren (geld, tijd en inspanning) tijdens de bachelor opleiding.

Je krijgt toegang tot de premaster bij de start van de pabo als je een vwo-diploma hebt behaald. Je kunt ook met de premaster starten na het behalen van de propedeuse van de pabo. Een intakegesprek maakt dan deel uit van de toelatingsprocedure.

Hoe is de studie opgebouwd?
De studie bestaat uit acht opeenvolgende modules;

  • ieder jaar volg je twee modules. Op de pabo worden lessen aangeboden ter ondersteuning van de modules;
  • elke module wordt bij voldoende resultaat afgesloten met uitreiking van een certificaat door de Open Universiteit;
  • als je start in het tweede jaar van de pabo, volg je twee modules na afronding van de pabo. De pabo biedt bij deze modules begeleiding aan.

Na het afronden van de premaster kun je starten met de Master Onderwijswetenschappen. Die heeft een omvang van 60 ec.

Organisatie
Cursisten die deelnemen aan de premaster en/of de Master Onderwijswetenschappen, krijgen toegang tot een eigen digitale studieomgeving waarin alle studietaken, bronnen en aanwijzingen te vinden zijn. Tijd- en plaats onafhankelijk studeren wordt hierdoor mogelijk gemaakt. Van de cursisten wordt verwacht dat zij deelnemen aan de ondersteuningsbijeenkomsten op de pabo.

Per opleidingseenheid worden begeleidende bijeenkomsten gepland op dinsdagen van 18.00 - 19.30 uur. Opleidingseenheden worden afgerond met een werkstuk of een tentamen. De Open Universiteit is verantwoordelijk voor de beoordeling en toekenning van certificaten.

Studenten kunnen de premaster volgen in het kader van Talentontwikkeling.

Programmering Masteropleiding Onderwijswetenschappen 
Dit programma is onder voorbehoud.

Jaar 1    
1. Grondslagen psychologie/filosofie: 4,3 ec
2. Informatie-vaardigheden sociale wetenschappen: 4,3 ec

Jaar 2 
3. Onderwijswetenschap: 4,3 ec
4. Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse: 4,3 ec

Jaar 3    
5. Onderzoekspracticum onderwijskundig onderzoek: 4,3 ec 
6. Onderzoekspracticum psychologisch experiment: 4,3 ec

Jaar 4    
7. Onderzoekspracticum psychologisch survey: 4,3 ec
8. Leren en ontwikkeling: 4,3 ec

Totaal: 34,4 studiepunten